03 november 2022

CDA-fracties: Inwoners en medewerkers betalen de rekening voor ontvlechting BAR

Als CDA-fracties in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn we geschokt over het bericht dat het college van B&W (EVB) van de gemeente Barendrecht eenzijdig heeft aangekondigd over te willen gaan tot verkenning van ontmanteling van de BAR-organisatie. Hoewel wordt beweerd dat de gevolgen van deze ontmanteling nauwelijks merkbaar zullen zijn en er nog goed gekeken moet worden naar waar de ‘knip’ gemaakt wordt, maken we ons grote zorgen over de gevolgen voor de inwoners van de drie gemeenten en de medewerkers van de BAR-organisatie, zeker wanneer het aankomt op lokale lasten en dienstverlening.

Inmiddels ontvangen wij ook zorgelijke berichten over de continuïteit van de dienstverlening: Het grote aantal vacatures, de grote hoeveelheid medewerkers die inmiddels de BAR heeft verlaten, maar meer nog het grote aantal medewerkers die zegt de BAR te willen verlaten als de ontvlechting wordt doorgezet. Concrete gevolgen voor onze inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk: Langere wachttijden voor alle diensten die de gemeente biedt, minder kwaliteit van de dienstverlening, hogere lokale lasten vanwege de hoge kosten van ontmanteling, mindere slagkracht in de regio en bestuurlijke chaos in voor veel mensen onzekere tijd. Het zal duidelijk zijn dat wij deze ontwikkeling als CDA-fracties afkeuren.

Natuurlijk zien wij ook dat de BAR-organisatie verder geoptimaliseerd kan worden en dat het aanpassen van de inrichting van de bestaande BAR-organisatie, aan de hand van het invoeren van gemeentespecifiek werken, de dienstverlening kan versterken. Alleen grootschalige ontvlechting brengt  meer schade toe dan dat het goed doet. Dat de EVB de resultaten van de lopende onderzoeken naar de BAR-organisatie niet heeft af willen wachten voor het besluit over ontvlechting concreet te maken, doet weinig goeds vermoeden over de intenties achter dit besluit. Naast het feit dat ontvlechting voor alle gemeenten veel geld kost (wie breekt, betaalt), zeer moeilijk uitvoerbaar zal zijn door het feit dat de drie gemeenten volledig met elkaar vervlochten zijn (bv. in diverse gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein).

De BAR-samenwerking is een unieke samenwerking die drie gemeentes met elkaar verbindt, zonder dat de drie gemeentes hun bestuurlijke zelfstandigheid verliezen. Daarnaast brengt een gezamenlijk ambtelijk apparaat meer slagkracht, efficiency en impact in de regio. De BAR-organisatie is een organisatie waar we als CDA-fracties graag verder aan zouden willen werken en optimaliseren. We doen dan ook een dringend appel op de Colleges van B&W  om het proces van de ontvlechting heel zorgvuldig te organiseren. De inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk moeten er niets van merken en de ambtenaren moeten goed begeleid worden om hun belangrijke werk goed te kunnen blijven doen . We wensen alle medewerkers van de BAR en de bestuurders van de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk veel sterkte toe in de onzekere tijden die volgen.

Johan Lengkeek, fractievoorzitter CDA Barendrecht

Sander van der Kaaij, fractievoorzitter CDA Albrandswaard

Ton Overheid, fractievoorzitter CDA Ridderkerk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.