31 december 2021

CDA Ridderkerk gelooft in de kracht van verenigingen en vrijwilligers

Voor het CDA Ridderkerk staat een solidaire samenleving centraal. Solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Daarbij zorgen de ‘sterkere’ mensen voor de ‘zwakkere’ medemensen.

Solidariteit overstijgt grenzen, zowel van de eigen groep als van de eigen woonplaats. De gemeentelijke overheid garandeert daarbij de basis van de sociale zekerheid, dusdanig dat iedereen de (financiële) mogelijkheden heeft om een volwaardig bestaan op te bouwen. En de gemeente doet daarbij een beroep op burgers en op (maatschappelijke) organisaties om mee te werken aan de maatschappelijke ontplooiing van een ieder. Belangrijk hierbij zijn families, gezinnen, buurten, verenigingen, geloofsgemeenschappen en/of andere gemeenschapsvormen. Daarbij laat bijvoorbeeld Facet Ridderkerk zien dat er veel activiteiten georganiseerd kunnen worden die het maatschappelijk en individueel welzijn van Ridderkerkers ten goede komen.

De bewoners van Ridderkerk zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Als iedereen daarbij verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leven en dat van de ander dan vormt dat de samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapte mensen goed is geregeld.

Daarbij zijn mantelzorgers de voortdurend aanwezige kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De taak van mantelzorgers is zwaar. Er dient daarom extra aandacht geschonken te worden aan (jonge) mantelzorgers. Ze worden vaak over het hoofd gezien.

De gemeente Ridderkerk geeft elk jaar als blijk van waardering aan alle Ridderkerkse mantelzorgers een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 75,--. Dit tegoed kan worden besteed bij Ridderkerkse winkels. Het CDA Ridderkerk vindt dit een goede zaak en wil dat dit zo blijft. Verder is het belangrijk dat de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde blijven, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. Ook staat de gemeente naast de mantelzorgers en faciliteert hen via bijvoorbeeld individuele training en coaching.

Deze hulp kan ook gaan via vrijwilligersorganisaties. Het belang daarvan voor de Ridderkerkse samenleving wordt benadrukt door CDA-wethouder Peter Meij, die zegt: ‘’Als alle vrijwilligers in Ridderkerk zouden staken, dan zou er heel veel omvallen. Het welbevinden van onze samenleving hangt soms meer af van vrijwilligers dan van de overheid.’’

Het centrum van de politiek is dan ook niet de overheid, maar de samenleving. Voor een sterke samenleving zijn gezonde verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal. Betrokken inwoners die met elkaar samen leven, werken en bouwen aan een gemeenschap waarin er voor iedereen plaats is. De (gemeentelijke) overheid helpt daarbij door initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en ook medemogelijk te maken.

Speerpunten:

  • Mantelzorgers de vraag blijven stellen waar zij behoefte aan hebben;
  • Adequate behandeling van verzoeken om respijtzorg – dat is de mogelijkheid waarbij de mantelverzorger zijn of haar werk tijdelijk aan een ander overdraagt – en zorgen dat dit goed geregeld is en blijft;
  • Voortzetting van de jaarlijkse gemeentelijke Pluim van € 75,-- voor mantelzorgers in Ridderkerk;
  • Facet Ridderkerk in staat (blijven) stellen om veel activiteiten te organiseren;
  • Mogelijk maken dat er in alle Ridderkerkse wijken volksfeesten kunnen worden gehouden. Wat goed is, mag daarbij behouden blijven, zoals de  Rijsoord-dag, de Draai om de Kraai, de paardenmarkt van Slikkerveer en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Ridderkerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.