07 maart 2022

CDA Ridderkerk is solidair met Oekraïense vluchtelingen

De inval van Poetin in Oekraïne is een daad van ongekende agressie, in strijd met het humanitair recht en een flagrante schending van de soevereiniteit van Oekraïne. Eens te meer beseffen we dat vrede en veiligheid in een onrustige wereld een prijs hebben.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn ruim 1,5 miljoen mensen het land uit gevlucht. Het UNHCR vreest voor de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw in Europa. Oekraïners zijn Europeanen. Opvang in de regio betekent dan ook dat we als Europa en Nederland zelf deze mensen gaan helpen. Samen kunnen we dat!

Nederland biedt nu al noodhulp, medische hulp en humanitaire steun aan de mensen in Oekraïne, maar we moeten ons ook voorbereiden op de komst van een nog onbekend aantal Oekraïense vluchtelingen naar ons land. Wij roepen het kabinet om snel met een noodplan te komen om de hulp en opvang in goede banen te leiden.

Het CDA Ridderkerk pleit daarom voor het snel organiseren van extra opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen binnen onze gemeente. We zijn voor een goede spreiding van de vluchtelingen over het hele land. Het CDA Ridderkerk wil dat de basisbehoeften van Oekraïense vluchtelingen snel en doelmatig geregeld worden. Dat betekent fatsoenlijk onderdak, leefgeld, scholing voor de kinderen en een ziektekostenverzekering. Vrijwilligersorganisaties en kerken zullen ingezet worden om de vluchtelingen te ondersteunen met raad en daad.

Onze CDA-minister Wopke Hoekstra pleit in de NAVO en EU voor het bieden van financiële, militaire & humanitaire hulp. Ook pleit hij in de VN-mensenrechtenraad voor de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie voor onderzoek naar oorlogsmisdaden door Rusland. Daarnaast komt hij bij de Ontwapeningsconferentie in Genève op voor meer diplomatie om de dreiging van kernwapens tegen te gaan. Het CDA hoopt met deze aanpak de crisis te kunnen verzachten en de wereldvrede te bevorderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.