06 februari 2022

CDA Ridderkerk pakt de verkeersonveilige plekken aan

In 2020 hebben alle Ridderkerkers, via de actie ‘Prikker op de kaart’, kunnen aangeven welke locaties in Ridderkerk verkeersonveilig zijn. Daaruit is een top 20 ontstaan van locaties die gevaarlijk zijn of zo ervaren worden. Het CDA pleit ervoor om tussen 2022-2026 deze locaties aan te pakken.  

In 2022 starten we met de top 5 van verkeersonveilige plekken in Ridderkerk:  

 1. Rotonde Vondellaan –Vlietlaan –Donkerslootweg;
 2. Afslag Sportlaan –Kievitsweg –Willemstraat;
 3. Willem Dreesstraat–Koningsplein–Schoutstraat;
 4. Afslag Ringdijk–Benedenrijweg;
 5. Bilderdijklaan–Huygensplantsoen-Van Alphenstraat;

De verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het CDA Ridderkerk. Iedereen moet zich veilig op straat kunnen bewegen. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers of automobilisten. Waar er sprake is van onveilige situaties behoren snelheidsbeperkingen toegepast te worden, zoals op de Erasmuslaan in de wijk ’t Zand is gebeurd.

Daarnaast zijn er gevaarlijke situaties ontstaan door het gebruik van diverse voorrangsregels op rotondes. Het CDA pleit hierbij voor eenduidige regels die ook via duidelijke verkeersborden worden weergegeven.  

In Rotterdam en Tilburg wordt er getest met mobiele flitscamera’s. Het CDA Ridderkerk wil graag mee doen met deze experimenten en ook in Ridderkerk gebruik gaan maken van mobiele flitscamera’s.

Speerpunten:

 • Een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar om alle 30 kilometerwegen ook daadwerkelijk in te richten als 30 kilometerweg;
 • Duidelijke bebording die laat zien wat er in een verkeerssituatie wordt verwacht;
 • Een jaarlijkse lichtcampagne voor fietsers;
 • Een verbetering van fiets- en voetpaden voor de begaanbaarheid in Ridderkerk;
 • De voet- en fietspaden veilig maken voor rollators en scootmobiels;
 • Meer verlichting bij alle zebrapaden, zoals lantarenpalen en/of lichtjes op de weg,  om het zicht en de  veiligheid te vergroten;
 • Zo mogelijk alleen één type rotonde (namelijk een rotonde waarbij het éénrichtingsverkeer ook geldt voor fietsers);
 • Tussen 2022-2026 de top 20 verkeersonveilige plekken (vanuit de Prikker op de kaart) aanpakken;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.