20 april 2020

CDA stelt vragen aan het college over een niet uitgevoerde motie

CDA stelt vragen over een niet uitgevoerde motie

Het CDA heeft samen met Partij 18PLUS vragen gesteld over een eerder aangenomen motie om schade tijdens jaarwisselingen te verminderen. De motie is in november 2018 aangenomen mede door steun van het CDA. De insteek van de motie is om jongeren te stimuleren minder schade aan te richten tijden de jaarwisselingen. De schade tijdens de jaarwisseling 2019/2020 zou vergeleken worden met eerdere jaarwisselingen en wanneer de schade lager zou uit vallen, zou dit ten goede komen aan de Ridderkerkse jeugd. Als CDA konden we ons vinden in dit initiatief, al hebben we hierbij wel aangegeven dat we dit graag eerst een jaarwisseling wilden testen.

Het college heeft aangegeven in het 3de kwartaal van 2019 met een reactie te komen, maar deze reactie is uitgebleven en de motie is tot op heden niet uitgevoerd. Ondanks dat de mogelijkheid bestaat dat er tijdens de jaarwisseling 2020/2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden, vinden we het wel belangrijk dat een aangenomen motie wordt uitgevoerd en/of beantwoording van het college verdiend.

Vanwege de Coronacrisis hebben we aangegeven dat we graag binnen 60 dagen een antwoord verwachten, in plaats van de afgesproken 30 dagen.

Victor Mijnders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.