20 juli 2020

CDA steunt Groenvisie Ridderkerk

CDA steunt Groenvisie Ridderkerk

Op 7 juli hadden we de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze vergadering stond ook de Groenvisie op de agenda, met als doel Ridderkerk de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te maken. Deze ambitie steunen wij als CDA natuurlijk van harte. Dat er een Groenvisie nodig is, mag duidelijk zijn want op dit moment zijn bijvoorbeeld 25% van de bomen in Ridderkerk in een slechte/onvoldoende staat. Waarom we als CDA de groenvisie hebben gesteund, kan je teruglezen in de bijdrage van raadslid Victor Mijnders.

Tijdens de Groenvisie hebben we als CDA ook nog een motie ingediend om actie Steenbreek te stimuleren. Check hiervoor het bericht over de ingediende motie.

Victor Mijnders

De bijdrage is hier terug te vinden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.