15 oktober 2022

Energiesubsidie voor verenigingen

De energiecrisis waarin Nederland zich op dit moment bevindt heeft ook een enorme impact op de Ridderkerkse samenleving. Menig huishouden wordt op dit moment geconfronteerd met torenhoge energierekeningen en veel Ridderkerkers hebben moeite om deze energierekeningen te betalen. Voor de lage inkomens is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming van € 1.300,-- euro aan te vragen en de landelijke overheid heeft besloten om een energieplafond in te stellen, zodat de energierekeningen enigszins dalen. Naast de Ridderkerkse huishoudens worden ook (sport) verenigingen geconfronteerd met hoge energieprijzen. Reden voor het CDA Ridderkerk om bij verschillende verengingen na te gaan tegen welke problemen zij aanlopen vanwege de oplopende kosten. De zorgen bij verschillende (sport) verenigingen zijn groot en dat was voor ons de reden om vragen te stellen aan het college en de zorgen van de (sport) verenigingen onder de aandacht te brengen bij het college.

De antwoorden op onze vragen laten zien dat er al meerdere (sport) verenigingen hun zorgen hebben geuit bij de gemeente en dat daarnaast zwembad de Fakkel flink meer geld kwijt is om haar energierekeningen in de toekomst te kunnen betalen.

Dat de zorgen van (sport) verenigingen en maatschappelijke organisatie niet alleen bij het CDA terecht zijn gekomen, blijkt uit de motie die Leefbaar Ridderkerk tijdens de raadsvergadering van 13-10-2022 heeft ingediend. De motie verzoekt het college om een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar te stellen, zodat (sport)verengingen en maatschappelijke organisatie de energierekeningen deze winter kunnen betalen. Zo kan er gewoon gedoucht blijven worden bij de sportverenigingen en hoeven koffieochtenden en repetities niet afgeblazen te worden vanwege de kou. Deze motie hebben we als CDA Ridderkerk van harte mede ingediend.

De bijdrage van raadslid Victor Mijnders tijdens de raadsvergadering kunt u via onderstaande link teruglezen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.