03 juli 2022

Inbreng Ton Overheid over doelgroepenvervoer 30-06-2022

Voorzitter,

Voor ons ligt het beleidskader Doelgroepenvervoer, een zeer belangrijk onderwerp voor de inwoners die hier gebruik van maken of in de toekomst gaan maken. Het CDA Ridderkerk staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. Of het nu gaat om vervoer naar school, werk, bezoek aan familie, een concert bezoeken of als iemand wil lunchen op het dorp om er even uit te kunnen. Dit hoort allemaal bij een Ridderkerk dat maatwerk biedt voor hen die het nodig hebben.

Het CDA is dan ook positief gestemd over dit beleidskader en blij dat bij bijvoorbeeld het vraagafhankelijke vervoer de mogelijkheid blijft bestaan om 1 uur van te voren een rit aan te vragen. En natuurlijk kost kwaliteit dan geld, maar deze investering willen wij als CDA voor onze Ridderkerkers graag mogelijk maken. Echter weten we ook dat de kosten, naar verwachting in 2030 met 75% zullen zijn gestegen als gevolg van o.a. vergrijzing en grotere vraag.

De gemeente dient in dit beleidskader hierop nu al te anticiperen en ook in de aanbesteding goed een lange termijn visie voor ogen te houden.  In deze lange termijn visie is ook duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Het CDA verzoekt de wethouder dan ook om het rijden op alternatieve brandstoffen binnen ons doelgroepenvervoer in het beleidskader te onderzoeken (de wethouder heeft de toezegging gedaan dat hij dit onderwerp meeneemt).

Het CDA Ridderkerk wil dus blijven investeren in kwalitatief doelgroepenvervoer nu en in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.