16 september 2022

CDA Ridderkerk stelt art. 41 vragen aan het college over stijgende energieprijzen

Artikel 41 vragen over gevolgen stijgende stroom- en gasprijzen voor (sport)verenigingen en Zwembad de Fakkel.

Aanleiding:

De afgelopen twee weken berichten diverse landelijke media (AD, Het Parool, NOS, RTL nieuws) over sportverenigingen en zwembaden die in de knel komen door de hoge oplopende energie- en gasprijzen en aflopende energiecontracten. Zo verscheen in het AD d.d. 3 september een artikel over de impact van de gestegen gasprijzen voor de sportverenigingen. En berichtte o.a. RTL nieuws op 9 september jl. over dreigende sluiting voor 200 zwembaden door hoge energiekosten. Ook volgens het NOC*NSF zorgen stijgende gas- en energieprijzen bij sportclubs en ondernemers in de sport voor grote uitdagingen.

Het CDA Ridderkerk staat voor een sterk en vitaal verenigingsleven en wil (sport)verenigingen en het zwembad de Fakkel toegankelijk houden voor onze inwoners. De CDA-fractie heeft daarom onderstaande vragen:

Vragen:

  1. Heeft het college signalen ontvangen van sport- en culturele verenigingen die in de financiële problemen komen door de gestegen energiekosten?

  • Zo ja: hoeveel signalen heeft u ontvangen en welke acties zijn daarop ondernomen?
  • Zo nee: bent u bereid navraag te doen bij de verenigingen over de gevolgen van de gestegen energiekosten voor hun financiële positie en deze informatie aan de Raad ter beschikking te stellen.

2. Welke mogelijkheden ziet het college om bijvoorbeeld onze sport- en culturele verenigingen tegemoet te komen in de gestegen energiekosten zodat dit niet tot forse stijging van contributie hoeft te leiden? En op welke termijn kan deze tegemoetkoming dan gerealiseerd worden?

3. In het artikel van RTL Nieuws (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5331783/energierekening-zwembad-ijsbaan-nocnsf-tarieven-gas) zegt men: “Door extreme stijging van energieprijzen zullen ongeveer 200 van de 637 openbare zwembaden in de loop van 2022 niet meer te exploiteren zijn, (…) van de 200 zwembaden (…), loopt eind dit jaar het energiecontract af.” 

Is er bij Zwembad De Fakkel ook sprake van een aflopend energiecontract? En wat zijn effecten hiervan op de exploitatie (bijvoorbeeld op de entreegelden)?

4.  Het NOC*NSF pleit in onderstaand artikel voor meer verduurzaming van sportverenigingen;

https://nocnsf.nl/nieuws/2022/07/inzet-gratis-energiecoaches-helpt-sportclubs-verduurzamen.

Maakt de Gemeente Ridderkerk ook gebruik van de Verduurzamingstool Sport NL Groen zoals in het artikel aangegeven? Zo niet: is het college dit voornemens om meer inzicht te krijgen in de verduurzamingsopgave van onze sportverenigingen?

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.