06 maart 2022

Marcella van der Heijde debatteert bij RTV Ridderkerk over het afvalbeleid

Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik van producten op termijn de norm is. Zover is het nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk en ook noodzakelijk. Het CDA kiest voor een duidelijk afvalbeleid waarbij het scheiden van afvalstoffen en hergebruik van grondstoffen voorop staat en inwoners gestimuleerd worden om afval te scheiden. De communicatie met de inwoners is hierbij van groot belang om iedereen mee te krijgen en het belang van deze nieuwe manier van afvalinzameling. Het streven moet zijn:

  1. voorkomen van afval
  2. hergebruik
  3. recycling

Het beleid dient hierbij sterk gericht te zijn op bewustwording en het zo goed mogelijk faciliteren van de inwoners om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en ontwijkgedrag (afvaltoerisme en dumping) tegen te gaan. Het ‘meldpunt woonomgeving’ van de gemeente dient dit in verband actief en met maatwerk te reageren op vragen en meldingen en bijzondere situaties. Bijvoorbeeld bij onvermijdbaar grotere hoeveelheden afval als gevolg van een medische situatie.

Het gemiddelde restafval zal i.v.m. landelijke doelstellingen omlaag moeten en veel inwoners zijn al goed bezig. Het CDA Ridderkerk wil twee jaar na invoering van de tariefdifferentiatie (‘diftar’) een grondige evaluatie door o.a. vergelijking met soortgelijke gemeenten of diftar voldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan dient diftar alsnog heroverwogen te worden.

Speerpunten m.b.t. afvalbeleid:

  • Door goede communicatie inwoners goed op de hoogte stellen van het nieuwe afvalbeleid
  • Actieve reactie ‘meldpunt woonomgeving’ gemeente op vragen en meldingen en maatwerk bij bijzondere situaties   
  • Grondige evaluatie twee jaar na invoering naar inzet ‘diftar’ en effecten hiervan op terugdringen restafval, afvaltoerisme en dumping in vergelijking met soortgelijke  gemeenten
  • Door een duidelijk beleid en handhaving worden afvaldumpingen in de gemeente tegen gegaan
  • Alle GFT- afvalbakken in de zomermaanden juni/juli/augustus, reinigen voor het tegengaan van maden en stankoverlast

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.