20 april 2020

Ridderkerkers, bedankt dat jullie naar elkaar omkijken (uit Buiten de raad gespoken)

Op de laatste raadsvergadering (13 februari jl.) stond een beladen onderwerp op de agenda, namelijk het zogenoemde ‘messenverbod’. De aanleiding hiervan was de verschrikkelijke steekpartij van 31 januari, waar een 16-jarige werd neergestoken door een 13-jarige.

Nu twee maanden later ziet onze wereld er heel anders uit door de Coronacrisis, waardoor we ons bevinden in een ‘intelligente lockdown’ en waar vele zich zorgen maken om hun gezondheid en/of de mogelijk economische gevolgen.

Mooi om te zien dat Ridderkerkers, juist ook in deze tijd, voor elkaar klaar staan, door o.a. het organiseren van een fantastische berenactie, het versturen van kaarten en bloemen, het doen van iemands boodschappen en het plegen van een extra telefoontje. Verrassend is dit niet, want Ridderkerk staat bekent om haar vele vrijwilligers en dat we voor elkaar klaar staan, daarom nogmaals bedankt voor al jullie inzet!

De politiek zet zich op verschillende manieren in door o.a. te kijken wie in deze moeilijke tijd extra (financiële) hulp nodig heeft. Zoals winkeliers of andere ondernemers, die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten of in zwaar weer komende (sport)verenigingen en Ridderkerkers die extra zorg nodig hebben.

De Coronacrisis vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Vele van ons werken thuis, ouders ondersteunen het afstand onderwijs en op mensen met vitale beroepen ligt extra druk. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we Pasen anders hebben moeten vieren dan we gewend zijn. Dit betekende o.a. dat we niet bij elkaar op bezoek konden komen en dat duizenden Ridderkerkers Goede Vrijdag en Pasen thuis vierden in plaats van in de kerk.

We denken ook aan al die kwetsbare mensen die thuis moeten blijven en aan de families die door het coronavirus afscheid van een dierbare hebben moeten nemen. Vaak ook nog op uiterst verdrietige manier, omdat verpleeg- en ziekenhuizen nu vrijwel ontoegankelijk zijn.

Blijf naar elkaar omkijken, want dat hebben we, net als in heel de wereld, ook in Ridderkerk nodig! Help elkaar! Wanneer dit niet lukt, neem dan contact op met de gemeente of één van de raadsleden.  De overheid weet dan (ook) waar er hulp nodig is en schroom daarom niet om contact op te nemen!

Als CDA Ridderkerk wensen we iedereen: of je thuiswerkt of ‘gewoon’ nog op pad moet, je opeens keukentafeldocent bent, je kleinkinderen voor langere periode niet mag zien, met een voller huis of toch stiller dan normaal, veel gezondheid toe!

Met Goede Vrijdag en Pasen in de rug, kijken we vooruit naar een nog mooiere Toekomst!

Victor Mijnders

Raadslid CDA Ridderkerk

Victor.cdaridderkerk@hotmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.