Peter Meij

Wethouder

Ik ben Peter Meij (69) jaar en getrouwd met Cobie de Groot. We hebben samen vier kinderen: drie dochters (Hester, Elsbeth en Selma) en een zoon (Steven) en zeven kleinkinderen en een kleinkind op komst.

Ik ben in 1952 geboren in Emmastad op Curaçao. Mijn vader werkte bij de Shell en werd vaak uitgezonden naar verre oorden. Ik heb 10 jaar op Curaçao gewoond. Daarna drie jaar op een kostschool van de Broedergemeente in Zeist gezeten toen mijn ouders en broers in Sydney, Australië woonden.  Mijn middelbare school afgerond op het Christelijk Lyceum in Delft. Voordat ik kon gaan studeren moest ik eerst in militaire dienst. Daarna geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Tijdens mijn studie is mijn politieke interesse sterk gegroeid. Het was de tijd van het kabinet De Uyl en later van de kabinetten van Ruud Lubbers. Beiden zijn mijn grote voorbeelden hoe je politiek moet bedrijven: gepassioneerd (Den Uyl) en resultaatgericht (Lubbers). Het waren intellectuele denkers en konden uit het hoofd mooie literaire gedichten citeren. Maar ook Willem Aantjes heeft mijn politieke hart geraakt.

In 1979 naar Ridderkerk verhuisd toen ik werd aangesteld als docent geschiedenis op Guillaume Farel aan de Kastanjelaan. Vervolgens op deze school directeur onderwijs en rector geworden.

In 1994 ben ik lid geworden van het CDA na de grote verkiezingsnederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994. Ik werd snel vicevoorzitter en later voorzitter van het CDA-bestuur in Ridderkerk. Van 2001 t/m 2016 lid geweest van de Ridderkerkse gemeenteraad, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Ook tweemaal lijsttrekker geweest. Waar ik trots op ben is de verkiezingsuitslag van 2014: voor het eerst won het CDA weer een zetel naar een jarenlange achteruitgang. Mede daardoor werd het CDA weer gevraagd om deel te nemen aan de coalitie.

Na mijn pensionering in 2016 werd ik door het CDA-bestuur gevraagd om wethouder te worden. En na de goede verkiezingsuitslag werd ik op 31 mei 2018 door gemeenteraad benoemd als wethouder met de portefeuilles verkeer en vervoer, buitenruimte en cultureel erfgoed.

Ik heb 40 jaar met veel plezier en veel betrokkenheid gewerkt in het onderwijs, maar het wethouderschap is toch wel de mooiste baan in mijn werkzame leven. De kers op de taart. Ik werk in een college dat als een hechtteam functioneert. Met steun van de CDA-fractie en de raad zijn er in de afgelopen drieënhalf jaar binnen mijn drie portefeuilles veel successen geboekt. Een paar voorbeelden:

  1. de provincie heeft de ruimtereservering opgeheven, waardoor  Ridderkerk na 15 jaar weer kan gaan bouwen
  2. er komt geen oeververbinding tussen Bolnes en Krimpen;
  3. de Groenvisie is unaniem aangenomen (veel groene initiatieven);
  4.  het Mobiliteitsplan is vastgesteld, met prioriteit voor duurzame mobiliteit: voetgangers en fietsers;
  5. er zijn veel cultuur-historische zeer waardevolle panden in Ridderkerk aangewezen als gemeentelijk monument, waaronder de Huishoudschool;
  6. de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid, met veel aandacht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers (veilige voetgangersoversteekplaatsen en meer en bredere fietspaden);
  7. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): er komt R-netbusverbinding van Ridderkerk naar het Zuidplein in Rotterdam.

Ik ben dankbaar dat het CDA-bestuur mij de mooie kans in 2018 gegeven heeft om als wethouder actief te worden in Ridderkerk en ik ben bereid om ook in de volgende collegeperiode beschikbaar te zijn voor het wethouderschap, als CDA-Ridderkerk toetreedt  tot het nieuwe college.

Ik ben een man van het midden met een sociale inslag. Ik zoek graag de verbinding tussen mensen en tussen partijen. Achterstanden zijn geen voldongen feiten, en mensen mag je niet opgeven. Wij kunnen - met hard werken – het verschil maken in het leven van mensen die op ons rekenen. Geen marktwerking op terreinen die van cruciaal belang zijn voor de samenleving.

Ik heb de afgelopen jaren mogen werken aan een groen en verkeersveilig Ridderkerk met veel aandacht voor ons cultureel erfgoed. Ik ben ervan overtuigd dat het CDA als middenpartij een zeer belangrijke rol kan blijven spelen in het Ridderkerkse politieke landschap dat steeds meer versplinterd raakt. Er is nog te doen wen daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ik hoop dat het CDA een goede verkiezingsuitslag behaalt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.