17 oktober 2018

CDA en D66: versterk lokale rekenkamer

‘Onafhankelijke toets nodig voor inwoners Rijswijk’

In de raad van 16 oktober 2018 verdedigden de gemeenteraadsleden Constantijn Dolmans (D66) en Menno van Enk (CDA) hun initiatiefvoorstel om de lokale rekenkamer te versterken. Dat is volgens de beide raadsleden wenselijk om gemeentelijk beleid onafhankelijk en feitelijk te kunnen toetsen en de effecten voor Rijswijkse inwoners goed in beeld te brengen.

‘En dat is nodig’ zegt Constantijn Dolmans, ‘omdat beleid grote impact kan hebben voor de inwoners en we zo de controlerende functie van de gemeenteraad verder kunnen verstevigen’. Een kwestie van zorgvuldig, openbaar bestuur vinden de twee partijen. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar de verplichtingen die inwoners worden opgelegd zoals in het parkeerbeleid, of om grote uitgaven voor bijvoorbeeld wegversmallingen of een nieuwe sporthal.

Geld één keer uitgeven

Belangrijk vindt ook Menno van Enk: “Want je kunt het geld van de Rijswijkse belastingbetaler maar één keer uitgeven. Dat wil je dus heel zorgvuldig doen en dan helpt een onafhankelijk en kritisch onderzoek’. Bovendien geeft dergelijk onderzoek de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid waar nodig voor de toekomst bij te sturen.

Onafhankelijke toets

Dolmans en Van Enk vinden het belangrijk dat onderzoek gedaan kan worden door een rekenkamer die onafhankelijk is van de politiek en onafhankelijk van het gemeentebestuur. Om de rekenkamer daarvoor - meer dan nu - ruimte en positie te geven, wordt de samenstelling uitgebreid van één naar drie leden en wordt het budget voor de rekenkamer verhoogt naar maximaal 50 duizend euro per jaar. Ook wordt de zittingstermijn verlengd en wordt de vergoeding van de leden duidelijker geregeld. Constantijn Dolmans en Menno van Enk hebben hiervoor zelf een nieuwe verordening opgesteld, die uiteindelijk brede steun kreeg van alle fracties.

Op de foto ziet u Constantijn Dolmans (L) en Menno van Enk (R)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.