19 oktober 2018

CDA fractie wijst gemeenteraad en college B&W de weg in Beatrixlaan dossier

Trots zijn wij op onze raadslid Menno van Enk!

Op de forum Stad vergadering van donderdag 18 oktober 2018 bleken gemeenteraad en college B&W compleet verdwaald in het "Beatrixlaan labyrint", totdat een weergaloze Menno van Enk hen de juiste kant opstuurde!

De omgeving van de Prinses Beatrixlaan voldoet nu al niet meer aan de WHO-gezondheidsnormen. Met alle torenflats die in Den Haag west komen en een verdubbeling van de rijbanen van de A4, wordt het alleen nog maar drukker op ONZE Beatrixlaan. Unaniem verklaarden de gemeenteraadsleden een andere oplossing dan een tunnel niet te accepteren. Die kost 210 miljoen euro, waaraan Den Haag, de metropoolregio, de provincie en het rijk moeten meebetalen. Alleen zijn die daar nog niet van overtuigd.

Raadsleden zijn strijdbaar

Tot nu toe was alleen een bovengrondse oplossing van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan in beeld, die 30 miljoen euro kost. Een oplossing die na 2030 niet meer voldoet, dan moet er sowieso een tunnel komen. Raadslid Menno van Enk brak een lans voor de tunnel. “Het gaat lukken, we moeten partijgenoten in de provincie en in de Tweede Kamer bewerken. Als de minister de A4 gaat verbreden in onze gemeente, dan heeft hij ons nodig. Als Den Haag nieuwbouwplannen heeft met veel extra verkeer dan heeft ze Rijswijk nodig. Zonder hun steun voor de tunnel geen verbreding A4 en geen torenflats”.

Draagvlak zoeken voor tunnel

De raadsleden willen dat op alle niveaus draagvlak wordt gezocht voor de tunnel. Zij stellen dat het om de gezondheid van de Rijswijkers gaat, de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van de geluidsoverlast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.