17 oktober 2018

CDA Rijswijk: Nee, tegen 4,5 miljoen extra kosten

‘Voorstel nieuwe sporthal terug naar de tekentafel’

Het CDA in Rijswijk heeft zich dinsdag in de gemeenteraadsvergadering uiterst kritisch opgesteld over het voorstel om het krediet voor een nieuwe sporthal aan de Burgemeester Elsenlaan, te verhogen. Wethouder Lugthart geeft aan maar liefst ruim 4,5 miljoen euro meer nodig te hebben voor de bouw van het sportcomplex. ‘Dat is toch onbestaanbaar’, zegt het CDA ‘want de bouw is nog niet eens begonnen. Als er nu al zo weinig grip is op de zaak, belooft dat weinig goeds voor de toekomst’.

Terug naar de tekentafel

Het CDA verwijst het plan daarnaast terug naar de tekentafel omdat Rijswijk mogelijk nog gebruik kan maken van een landelijke subsidie om het amateursporten te bevorderen. De CDA-fractie wees de sportwethouder hier al eerder op en hij informeerde daarom op verzoek van het CDA de Rijswijkse sportverenigingen.

Subsidie voor gemeente

Deze subsidie kan ook door gemeenten worden aangevraagd om het amateursporten te stimuleren en kan dus mogelijk ook gebruikt worden voor de bouw van de sporthal. ‘En dan is het aanvullende krediet misschien niet eens (helemaal) nodig’, zegt het CDA. ‘We vragen de wethouder dan ook dit eerst goed op een rijtje te zetten en dan met een nieuw en integraal plan te komen’.

Plan sluit niet aan bij behoefte

Eerder bleek al uit eigen onderzoek van de gemeente dat de nieuwe sporthal niet aansluit bij de behoeften van de sporters. Want met de komst van de nieuwe sporthal, gaat het college er nu vanuit dat de Marimbahal en de Van Zweedenhal worden afgebroken. Per saldo blijven er dan minder sportzalen over, terwijl de behoefte aan sporthallen in Rijswijk alleen maar toeneemt. ‘En de toekomst van de Marimbahal en de Van Zweedenhal zitten niet in dit voorstel’, zegt het CDA ‘wat daar mee gaat gebeuren blijft zo onduidelijk’.

Maar ook de scholen zijn niet gelukkig met de locatie van de nieuwe sporthal (zie de bijlage). Eerder lieten de medezeggenschapsraden van de Prins Mauritsschool, J.H. Snijdersschool, de Godfried Bomansschool en ‘t Prisma al weten niet blij te zijn met de locatie van de nieuwe sporthal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.