12 juli 2019

CDA Rijswijk: pak klachten huurders nu voortvarend aan

Zwartboek maakt problemen sociale huurwoningen inzichtelijk

Het CDA Rijswijk roept de wethouder Wonen in Rijswijk op om klachten en het achterstallig onderhoud van sociale huurwoningen nu echt eens goed aan te pakken. Na signalen van huurders kwam het CDA in actie, organiseerde een spreekuur en verzamelde zo klachten in een zwartboek. Het CDA vraagt de wethouder en de woningcorporaties nu te komen met een actieplan, zodat zaken snel opgelost worden.

Uit die verhalen van huurders bleek al gauw dat de menselijke maat in de sociale huisvesting in Rijswijk vaak een ondergeschoven kindje is. “En dat moet echt anders’, vindt CDA-raadslid Annemie Koegler, “want een prettige leefomgeving begint thuis. En wij willen een goede leefomgeving voor alle Rijswijkers’.

Onderhoud woningen ondermaats
Veel klachten gaan over het ondermaatse onderhoud van woningen en de dienstverlening van corporaties. Daardoor slepen sommige klachten langer voort dan nodig lijkt en worden huurders ontevreden.

Eerder deze week riep het CDA daarom in de gemeenteraad de corporaties ook al op om zich te focussen op onderhoud in plaats van nieuwbouw.

Huurteam lost op
Het CDA stelt voor om te werken met een Huurteam. Dit team kan huurders in de sociale en particuliere sector ondersteunen bij kwesties over de huurprijs, slechte dienstverlening en achterstallig onderhoud. Het huurteam bemiddelt tussen de huurders enerzijds en de woningbouwcorporaties anderzijds om zo gezamenlijk lastige of langdurige kwesties op te lossen.  Zo streven we voor al onze inwoners naar een fijne, prettige woonomgeving voor iedereen in Rijswijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.