09 juli 2019

CDA Rijswijk: stop met nieuwe sociale woningbouw

CDA Rijswijk roept het college van B&W op om voorlopig te stoppen met het bijbouwen van goedkope sociale woningen in Rijswijk. ‘Er zijn genoeg woningen in de sociale sector, die veel beter benut kunnen worden voor de doelgroep. Wij willen dus volledig inzetten op kwalitatieve goede woningen voor Rijswijkse woningzoekenden in het middensegment. Koop, maar vooral huur’, aldus fractievoorzitter Menno van Enk tijdens het Kaderdebat in de Rijswijkse gemeenteraad. ‘Dat is belangrijk zodat ook onze politieagenten, leerkrachten en verpleegsters in Rijswijk kunnen (blijven) wonen.

Rijswijkers eerder een woning
Het voorstel heeft ook tot doel om tot meer doorstroming in de sociale huursector te komen. Want die huizenmarkt zit volledig op slot, zo vindt het CDA. ‘En een betere doorstroming helpt ook al die andere Rijswijkse woningzoekers eerder aan een geschikte woning, aldus Van Enk. 

Betere doorstroming woningmarkt
‘Daarnaast moet het voorstel helpen de gemeentelijke kas te ontzien’, geeft Van Enk aan. ‘Sociale woningbouw is gewoon hartstikke duur voor de gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Ook wordt in Rijswijk de nieuwe woonruimteverordening van kracht. Rijswijk kan in navolging van Den Haag de huurgrens oprekken tot dat goedkope middensegment van zo’n 900 per maand. Als wij dat in Rijswijk ook doen, kunnen we serieus gaan werken aan doorstroming’.

Onderhoud corporaties aanjagen
Het CDA roept de corporaties op om zich focussen op onderhoud in plaats van nieuwbouw. Dat is hard nodig gelet op de signalen die de CDA-fractie bereiken van huurders over de slechte toestand van hun woningen. ‘Aan de slag’, dus zegt Van Enk, want het is van belang dat iedereen prettig kan wonen in Rijswijk’. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.