04 november 2019

CDA Rijswijk: Tijd voor echte oplossingen jeugdzorg

Het is hoog tijd voor echte oplossingen in de jeugdzorg. Die oproep doet het CDA Rijswijk, in aanloop naar de begrotingsbehandeling in Rijswijk op 9 november aanstaande. “We draaien al te lang in cirkeltjes rond en daar is onze jeugd zeker niet mee geholpen”, zo vindt Annemie Koegler, raadslid voor het CDA in Rijswijk. De directe aanleiding voor de oproep is een rechtszaak die enkele jeugdhulpaanbieders in de regio Den Haag aanspanden tegen de samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden over de tarieven in de jeugdzorg. 

Zorg onbetaalbaar
“De jeugdzorg wordt onbetaalbaar voor gemeenten als we het systeem niet ter discussie durven te stellen”, zo redeneert het CDA. “Als iedereen die zorg vraagt, dat ook direct krijgt, is er direct een groot (financieel) probleem voor de gemeente. Afgelopen jaren kreeg Rijswijk al te maken met tekort op tekort in de jeugdzorg. En mogelijkheden om die tegenvallers op te vangen in de zorgbegroting zijn er vrijwel niet.”

Jeugdteam geen logische toegangspoort
Ook blijkt uit de cijfers dat het jeugdteam helemaal niet een eerste logische toegangspoort voor jongeren en ouders is, die hulp zoeken. De meeste verwijzingen naar zorg verlopen, net als vanouds, gewoon via de huisarts.

Oplossing ligt voor de hand
De oplossing ligt overigens voor de hand, zo stelt Koegler. “Laten we direct met scholen in gesprek gaan over de feiten en dus over wat echt nodig is voor onze jongeren die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Scholen hebben immers direct contact met vrijwel alle ouders en kinderen. Zeker op de basisschool. Daar is goed zicht op wat nuttig en nodig is. Daar ligt dus de sleutel. Want zorg moet gewoonweg helpen. En ook heel belangrijk: zo houden we zorg ook naar de toekomst toe betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben”.

Ouders verantwoordelijk
Laten we daarbij voorop stellen dat ouders in de eerste plaats zelf primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Daarnaast denkt Koegler dat door het tijdig signaleren van problemen kleine problemen ook daadwerkelijk klein gehouden kunnen worden én de zorg betaalbaar en beschikbaar blijft voor inwoners die dat ook echt nodig hebben. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.