04 juli 2019

CDA: Zowel verkeer en dossier zitten vast

Foto: Wieneke Hofland

Het traject van de A4 tot aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is één van de belangrijkste toegangswegen tot Rijswijk en Den Haag. Om de bereikbaarheid van de regio en de doorstroming van zowel de A4 als de N14 te verbeteren, was het de bedoeling dat de Beatrixlaan in Rijswijk met ongelijke kruisingen ingericht zou worden. Het CDA ziet in Rijswijk echter nog geen beweging in de uitvoering van de maatregelen.

In het plan om de doorstroming te bevorderen, worden zowel de knooppunten op de doorgaande rijksweg om de stad in en uit te gaan (de ‘poorten’) als de belangrijke wegen om verschillende bestemmingen in de Den Haag of Haaglanden te kunnen bereiken (de ‘inprikkers’) aangepakt. Omdat er nog geen tekenen zijn van de uitvoering van de plannen in Rijswijk, wordt toenemende drukte verwacht, bijvoorbeeld op de afslag ernaast, de Wippolderlaan.

De CDA-Statenfractie heeft daarom aandacht voor de kwestie gevraagd en het dagelijks provinciebestuur opgeroepen om contact te leggen met het nieuwe college van B&W in Rijswijk. “Want niet alleen het verkeer, maar ook het hele dossier lijkt vast te zitten,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. “En voor een goede doorstroming moet dat snel veranderen.”

In een eerste reactie laat Gedeputeerde Floor Vermeulen weten bereid te zijn om met zowel Den Haag als Rijswijk te kijken naar maatregelen die ertoe moeten leiden de verkeersstroom van en naar Den Haag te verbeteren. De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland hoopt dat dit motorblok van provincie en gemeenten snel op gang zal komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.