18 december 2018

Laat vervuiler betalen voor overtreding!

Pak overlast aan met bestuurlijke boete

Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2018 riepen zes politieke partijen (Gemeentebelangen Rijswijk, Wij, VVD, CDA Rijswijk, BVR en RB) het college op om de bestuurlijke boete in te voeren in Rijswijk. Met deze boete kunnen ‘kleine’ overtredingen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het foutief bijplaatsen van afval bij containers, zwerfafval en hondenpoep, effectief aangepakt worden. ‘En dat is nodig, zegt fractievoorzitter van CDA Rijswijk Johanna Besteman, ‘omdat ze veelal leiden tot grote ergernissen’. CDA Rijswijk diende eerder al met succes een motie in om handhavingscapaciteit uit te breiden.

Vervuiler betaalt

Omdat dergelijke overtredingen via het strafrecht niet afdoende bestreden kunnen worden, willen de partijen nu snel de bestuurlijke boete inzetten. Bijkomend voordeel van de bestuurlijke boete is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt voor herstel van de ongewenste situatie en niet de gemeente oftewel de samenleving opdraait voor deze kosten.

Boetes innen

Daarnaast vragen de zes partijen aan het college te onderzoeken of er draagvlak is bij regiogemeenten voor het opzetten van een gezamenlijk (virtueel) “bureau” voor het innen en verwerken van bestuurlijke boetes en voor de afhandeling van bezwaar-, verhoor- en beroepsprocedures. Zodat ook het innen van de boetes snel en effectief aangepakt kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.