29 oktober 2019

Op naar de Rijswijkse begroting...

Volgende week vindt in de gemeenteraad weer de jaarlijkse begrotingsbehandeling plaats. Er is dit jaar nogal wat gebeurd. Daarom even een tussenbericht uit de gemeenteraad van de CDA-fractie Rijswijk.

Collegewisseling
In het voorjaar vond er een wisseling plaats in het college van burgemeester en wethouders. Het CDA levert nu weer een wethouder aan dit college dat verder bestaat uit drie lokale partijen en D66. Vrij snel na ons aantreden bleek dat er een financieel tekort is ontstaan. Dat tekort hakt behoorlijk in in op de reserves van de gemeente.

Hoe is dit tekort ontstaan?
Ten eerste is er in Rijswijk veel meer uitgegeven aan jeugdzorg. Alle gemeenten kampen hiermee, nadat het vorige kabinet (VVD/PvdA) de jeugdzorg met een kleiner budget overhevelde naar de gemeenten. Ten tweede is er in het Rijswijks gemeentebestuur het afgelopen jaar te laat ingegrepen bij de oplopende kosten van nieuwbouw in Rijswijk Buiten. We zullen nu dus snel maatregelen moeten nemen om die tekorten terug te dringen.

Wat gaan we doen?
De CDA fractie zoekt de oplossing vooral in de sectoren waar het probleem is ontstaan. Dat professionele jeugdzorg tegenwoordig wordt ingezet voor 10% van onze jeugd, vinden wij niet vanzelfsprekend. Dat percentage moet omlaag. Ouders zijn immers primair verantwoordelijk voor het opvoeden en grootbrengen van hun kinderen. En ook het grote aantal jeugdzorginstellingen dat zich in deze regio manifesteert is wat ons betreft een gevolg van een te ver doorgeschoten marktwerking.

Jeugdzorg
Wij willen dus niet alleen wachten op meer geld van de minister. Wij vinden dat kinderen primair door aandacht, zorg en het gezag van ouders moeten worden gevormd. Professionele begeleiding van buitenaf moet wat het CDA betreft weer beperkt worden tot uitzonderingen. Problemen moeten eerder worden voorkomen. Door bijvoorbeeld vroegtijdig ouders bij opvoeding te ondersteunen. Via scholen kan de behoefte daaraan tijdig worden gesignaleerd. Zo kunnen kleine problemen ook klein worden gehouden en snel worden opgelost. Wethouder Besteman is hierover met scholen in gesprek.

Beter woningonderhoud en meer middenklasse bouwen voor Rijswijkers
Er moeten meer geschikte woningen worden gebouwd voor inwoners met een middeninkomen. Er is grote behoefte aan leraren, mensen die in de zorg werken en politieagenten in onze gemeente. Zij vinden moeilijk een betaalbare koop- of huurwoning. En dat moet anders, vindt het CDA. Woningbouwcorporaties moeten zich vooral richten op het achterstallig onderhoud van het grote aantal sociale woningen in Rijswijk. Dat is hard nodig gelet op de signalen die wij van bewoners krijgen. Onze boodschap aan woningcorporaties is dan ook; geef hier voorrang aan in plaats van de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Die nieuwbouw komt in de praktijk voor het grootste deel bij woningzoekers uit de regio. Wij vinden het belangrijker dat onze eigen inwoners goed blijven wonen, dan dat de gemeente geld uitgeeft aan goedkoop bouwen voor mensen uit Den Haag.

Basis op orde, zonder belastingverhoging
Ook op straat vinden wij dat alle prioriteit moet uitgaan naar het inhalen van achterstallig onderhoud. Stoeptegels, onkruid, bermbegroeiing en… straatverlichting! En wij gaan zorgen voor een financiële dekking. Want deze inhaalslag mag u als inwoners geen hogere belastingen opleveren. 

Dit zal onze inzet zijn bij de begroting 2020. Heeft u ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons weten. Via fractie@rijswijk.cda.nl of via 06-53960543

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.