11 november 2019

Rijswijk stopt met nieuwbouw sociale woningen

Op voorstel van het CDA Rijswijk besloot de gemeenteraad om voortaan geen afspraken meer met woningcorporaties te maken over nieuwbouw in de sociale huursector. Een uniek besluit. “Woningcorporaties moeten zich nu eerst inzetten voor goed onderhoud, renovatie en herstructurering van de bestaande goedkope sociale huurwoningen”, aldus het CDA. 

“Want dat is heel hard nodig”, zegt CDA fractievoorzitter Menno van Enk  “Er zijn te veel signalen van inwoners over het slechte onderhoud van sociale huurwoningen in Rijswijk. En dat moet echt anders”.

Uniek onderzoek naar gemeentelijk woningbezit
Daarnaast kreeg het CDA in de gemeenteraad steun voor een onderzoek naar het invoeren van gemeentelijk woningbezit in de goedkope vrije sector. Fractievoorzitter Van Enk schetste tijdens de begrotingsbehandeling de voordelen: “beleggers zijn erg actief op de woningmarkt en drijven de prijzen steeds verder omhoog. De rente is zo laag dat de gemeente ook zélf op bouwlocaties als Rijswijk Buiten woningen kan ontwikkelen”.

Hulp voor middeninkomens
Met een verschuiving in het nieuwbouwprogramma van sociale woningen naar het middensegment  ( EUR 800-1100 huur) wil het CDA mensen met middeninkomens te hulp schieten. “Inwoners die werken in het onderwijs, de verpleging of bij de politie, vissen nu bij het vinden van een woning steeds achter het net. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat zij daarvoor vaak (net) te veel inkomen hebben, maar tegelijkertijd zijn de woningen in de vrije sector niet meer te betalen. De gemeente kan hen helpen door zelf te woningen te bouwen en gericht aan deze inwoners te verhuren. Daarmee garanderen wij blijvend een passend lage huur, door een investering die zich financieel en maatschappelijk terugbetaalt.”

Doorstroming brengt woningmarkt op gang
Door naar een duurder segment op te schuiven worden ook nog eens de financiële en economische effecten van de woningbouwplannen in Rijswijk Buiten, De Boogaardt en het Havengebied voor de gemeente Rijswijk sterk verbeterd.

Tot slot kan de gemeente met deze ingreep actief doorstroming  organiseren van mensen uit de bestaande sociale woningvoorraad naar het iets duurdere middensegment. Zo slaat het CDA naar eigen zeggen voor de Rijswijkse inwoners heel veel vliegen in één klap.

Bekend is dat woningcorporaties in Nederland al jaren moeite hebben om hun taakstelling voor nieuwbouw te halen. Doordat zij de focus nu op onderhoud van sociale huurwoningen richten, kunnen daar ook snellere stappen in gezet worden. “Het is immers in ons gezamenlijk belang dat inwoners in een sociale huurwoning ook prettig wonen in Rijswijk”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.