14 juli 2021

Toch een meerderheid voor Motie “Iedereen doet mee!”

Vaak worden in de gemeenteraad moties bij indiening gesteund door een aantal partijen. Bijzonder was dat vorige week een motie werd aangenomen die door slechts één partij (het CDA) werd ingediend. Initiatiefnemer mw. Koegler:
Ja het was best bijzonder dat vooraf eigenlijk niemand zijn handen wilde branden aan deze kwestie. Maar tijdens het raadsdebat begon het te kantelen. Leuk dat partijen in een vergadering toch bereid zijn hun mening bij te stellen. Ik ben reuze blij met de steun die ik uiteindelijk kreeg.

Waar ging de motie over?
Over mensen die al langere tijd in Rijswijk aan de zijlijn staan. Inwoners met een bijstandsuitkering, die moeilijk aan betaald werk kunnen komen. Daar wordt al jaren geen aandacht aan besteed. Geen tijd voor, wordt er gezegd. Nu lag er een voorstel van het college om een consulent aan te stellen die deze groep aandacht gaat geven. Prima plan! Maar van de 1100 mensen kan zo’n consulent er in een jaar maar een heel klein deeltje spreken. Mijn fractie wilde een stap verder gaan. Dus de motie riep op om maar meteen met drie consulenten te beginnen.

Dat kost natuurlijk ook extra geld. Is dat wel verdedigbaar?
Wij vinden dat een prima investering. Elke bijstandsuitkering die je daarmee bespaart is er één. Maar daarnaast telt ook het sociale aspect. Wij willen mensen niet afschrijven. Mensen kunnen ook aan onbetaald nuttig werk worden geholpen. En zo zijn er ook mogelijkheden om ze uit hun sociaal isolement te halen. Denk aan eenzaamheidsbestrijding, denk aan het verrommelde straatbeeld, opruimen zwerfafval, achterstallig groenonderhoud. Probeer mensen te motiveren om mee te doen!

Nou klinkt dat mooi, maar hoe liep de discussie af?
Uiteindelijk kon de motie op steun rekenen van de partijen D66, PvdA, Groen Links en Rijswijks Belang waardoor er een brede meerderheid was in de raad. Een mooi resultaat, waardoor deze groep inwoners eindelijk de aandacht gaat krijgen die zo hard nodig is.

Wat gaf de doorslag voor andere partijen om toch met uw motie mee te stemmen?
Het argument dat we eerst maar de evaluatie moesten afwachten bleek toch wat onpraktisch. Eer zo’n consulent namelijk aan de slag gaat, ben je al een half jaar verder. En wij willen doorpakken. Beleidsnota’s hebben we genoeg. Uiteindelijk gaat het om actie. En wij vinden: Iedereen doet mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.