15 april 2019

Van onze fractievoorzitter

Beste CDA’ers,

Dubbel goed nieuws; er is een nieuw college in Rijswijk! Samen met Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk en Gemeentebelangen Rijswijk gaat het CDA de nieuwe coalitie vormen in Rijswijk.

Daarnaast heeft José Schröter aangegeven de vrijkomende plek in de fractie te willen innemen en het lidmaatschap van de gemeenteraad te aanvaarden. Welkom José, ik kijk uit naar onze samenwerking!

Zelf ben ik ontzettend blij en vereerd dat ik me als CDA-wethouder de komende tijd mag inzetten op het gebied van welzijn, cultuur en onderwijs.

Sociaal en veilig

Het uitgangspunt van het nieuwe college is bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk. Een stad waar iedereen gezond kan wonen, werken en recreëren en iedereen die dat wil, kan meedoen. En waar bedrijven en maatschappelijke organisaties ruimte krijgen om hun activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Specifieke aandacht is er voor de positie van minderheden en kwetsbare mensen. We spannen ons bijvoorbeeld maximaal in om mantelzorgers te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die we blijven ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen.

Installatie donderdag 18 april

De nieuwe raadsleden en wethouders worden geïnstalleerd op donderdag 18 april om 20.00 uur tijdens een extra raadsvergadering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Tot slot wil ik een ieder bedanken die ons de afgelopen periode heeft gesteund, van advies heeft voorzien en met ons heeft meegeleefd. Dank!

Hartelijke groet,

Johanna Besteman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.