20 januari 2020

Vragen over Gebrek aan Politiesterkte

Graag stellen wij als leden van de CDA-fractie  de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rijswijk:

1. Wat is uw mening over de brief die burgemeester Remkes in overleg met zijn collega’s in de regio aan de minister heeft gestuurd over het tekort van 400 politiemensen in Den Haag en omstreken door onttrekking van politiecapaciteit ten behoeve van speciale landelijke diensten, zoals voor terreurbestrijding?

2. Hebt u kennisgenomen van signalen dat leden van buurtpreventieteams in Rijswijk gedemotiveerd raken door het gebrek aan support dat zij ervaren in de wijk, omdat te weinig wordt gedaan met hun meldingen door zowel de gemeente als door de politie? (AD 28 december 2019)

3. Is het college met het CDA van mening dat de inzet van buurtpreventieteams alleen maar belangrijker wordt in deze tijden van krappe politiecapaciteit?

4. Kunt u als college aangeven wat er bij het gemeentelijk meldpunt wordt ondernomen om op de kortst mogelijke termijn sneller aan de slag te gaan met meldingen van buurtpreventieteams over bijvoorbeeld illegale stort, of falende straatverlichting?

5. Kunt u ons informeren welk beleid bij de politie in deze tijd van onderbezetting wordt gevoerd om de buurtpreventieteams zo efficiënt mogelijk te benutten?

6. In Rijswijk bestaan ook leden van de vrijwillige politie. Dit werk vergt voor de vrijwilligers een lange vooropleiding. Hoe groot is de belangstelling en feitelijke instroom op dit moment? En in hoeverre en in welk opzicht is uw beleid er op gericht om deze instroom verder te bevorderen?

8. Op initiatief van de CDA Tweede Kamer fractie wordt met medewerking van de minister van Justitie in Utrecht een proef gehouden om gemeentelijke opsporingsambtenaren (Boa’s) complete bevoegdheid te verlenen bij opsporing en handhaving  van alle regels van de verkeerswetgeving, zodat hun werkveld meer overlapt met dat van de politie. Is het college bereid om dit - in overleg met Justitie - ook in Rijswijk te gaan proberen? En zo nee, waarom niet?

Menno van Enk                   Annemie Koegler                José Schröter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.