04 februari 2019

VVD Rijswijk stapt uit Rijswijks college

De VVD Rijswijk stapt uit de coalitie. De reden daarvoor is volgens de partij de Rijswijkse Energievisie en de starre manier waarop de coalitiegenoten GroenLinks en WIJ. zich opstellen, aldus fractievoorzitter Coen Sleddering.

De VVD verwijt met name GroenLinks en WIJ. dat zij ‘zonder enig steekhoudend argument weigeren mee te werken aan rust en bezinning totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht en er afspraken zijn gemaakt tussen het rijk en de VNG over de financiële kaders’.

Volgens fractievoorzitter Coen Sleddering vindt de VVD Rijswijk dat er iets moet gebeuren op het gebied van het klimaat en de energietransitie, ‘maar wel op een verantwoorde manier waardoor het voor burgers betaalbaar en behapbaar blijft’. ,,De discussie over klimaat en de energietransitie in Nederland gaat vooral over ambities en minder over doelmatigheid, betaalbaarheid en het draagvlak. Gemeenten buitelen nu over elkaar heen om het allemaal veel sneller te doen. Ze vergeten hierbij dat hoe sneller het gaat, hoe duurder het wordt.”

Sleddering vervolgt: de inhoud is niet het probleem, maar het proces. ,,Om precies te zijn het negeren van een wens van een groot deel van de raad om niet vooruit te lopen op landelijke afspraken die van belang zijn voor de Rijswijkse burgers. Die opstelling, het willen doordrukken van een voorstel zonder duidelijke en financiële, inhoudelijke grenzen, is niet aanvaardbaar voor de VVD Rijswijk.” Bovendien, zegt Sleddering, ‘heeft de VVD Rijswijk geen enkel vertrouwen dat de uitvoering van de energievisie door de gemeenteraad eventueel nog is bij te sturen’.

,,Voor de VVD Rijswijk is dit en dermate belangrijk onderwerp dat, ondanks vele gesprekken en discussies met alle coalitiepartijen, de uiterste consequentie aan de opstelling van met name GroenLinks en WIJ moest worden verbonden, te weten het uit de coalitie stappen,” zegt Sleddering.

Om de politieke crisis te bezweren worden maandagmiddag al gesprekken gevoerd. Het initiatief daarvoor komt van fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in Rijswijk. ,,De kaarten en wegen liggen weer helemaal open. Daarvan maken wij graag gebruik nadat we bij de vorige formatie als grootste partij buitenspel zijn gezet”, zegt ze strijdlustig.

Onze fractievoorzitter Johanna Besteman hierover: ‘lijmen’ is geen optie. ,,Het was van begin af aan duidelijk dat deze partijen in de coalitie elkaar niet goed konden vinden op de inhoud.” De les die we nu moeten trekken is dat deze coalitie van de helft plus 1 niet stabiel was. Democratie is meer dan een meerderheid plus 1.’ 

Wilt u reageren? Mail ons op fractie@rijswijk.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.