23 november 2018

Zorg voor lage OZB voor clubs en verenigingen

CDA Rijswijk wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportclubs, scouting- en speeltuinverenigingen en buurthuizen niet langer het hoge OZB-tarief in rekening wordt gebracht.

Door een aangenomen wijziging in de belastingwetgeving (amendement Omtzigt) maakte onder andere het CDA landelijk dat mogelijk. CDA raadslid Annemie Koegler wil nu dat clubs en verenigingen in Rijswijk hier ook van kunnen profiteren en stelde daarom vragen aan het college in Rijswijk.

“Het verenigingsleven en alle betrokken vrijwilligers zijn heel belangrijk voor een fijne samenleving”, stelt Koegler. “Daarom verdienen ze onze steun en het CDA wil alle mogelijkheden aangrijpen die daarbij helpen”.

Hieronder de door Annemie Koegler gestelde vragen:

Geacht college,

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan. Hierdoor kunnen gemeenten, na aanname van het belastingplan in de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van B&W. :

1. Is het college bekend met de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt?

2. Deelt het college het standpunt dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?

3. Deelt het college het standpunt dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?

4. Is het college bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.