22 december 2016

CDA verbaasd dat Vluchtelingenwerk vrijwilligers links laat liggen

Tijdens de discussie over de komst van een AZC in Rotterdam is breed de wens uitgesproken om initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties en vrijwilligers met als doel om nieuwkomers te laten integreren te omarmen. De CDA-fractie waardeert de bereidheid van het maatschappelijk middenveld en vele vrijwilligers om statushouders te helpen bij hun integratie en hen kennis te laten maken met de Rotterdamse samenleving.

Helaas blijkt de samenwerking tussen de professionele organisatie Vluchtelingenwerk die vanuit de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en de levensbeschouwelijke organisaties MARA, Samen010, SKIN Rotterdam en SPIOR alles behalve soepel te verlopen.

Naar wij begrepen hebben de vier bovengenoemde organisaties in samenwerking met Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland een plan opgesteld om statushouders te begeleiden in hun integratie. Het bijzondere van dit plan is dat de organisaties maar liefst tweehonderd vrijwilligers wisten te mobiliseren om statushouders te gaan begeleiden. Ondanks dat een samenwerkingsovereenkomst in zicht was, heeft Vluchtelingenwerk uiteindelijk om onduidelijke redenen geen vervolg gegeven aan de besprekingen hierover.

De CDA-fractie is teleurgesteld dat dit potentieel van vrijwilligers nu niet wordt benut en vraagt zich af hoe de samenwerking heeft kunnen mislopen. Juist vrijwilligers die in dezelfde wijken wonen als de statushouders kunnen een enorme bijdrage leveren aan de participatie van statushouders in de lokale samenleving.

Om die reden heeft CDA-raadslid Sven de Langen vragen gesteld aan het college over de misgelopen samenwerking. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.