26 januari 2017

Vragen over huurverhoging havengebied

Raadslid Turan Yazir heeft schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het Havenbedrijf om de huur- en erfpachtprijzen aanzienlijk te verhogen, nadat enkele ondernemingen uit het havengebied hierover de noodklok hebben geluid.

Vorige week maakte het Financieele Dagblad melding van onvrede bij een groep ondernemingen in het havengebied. Dit over het voornemen van het Havenbedrijf om de huur- en erfpachtprijs van de grond sterk te verhogen. Dit voornemen komt nu naar voren, omdat er een reeks 25-jaarscontracten over de huur van grond reeds verlopen is of op korte termijn verlopen zal. Vooral bedrijven in de Botlek en de Europoort worden hierdoor geraakt. Zo stelde een directeur van een tankopslagbedrijf in de Europoort dat zijn bedrijf wordt geconfronteerd met een verdubbeling van de huurprijs van de grond, ondanks het feit dat de huurprijs de afgelopen jaren steeds is geïndexeerd. Ondernemersorganisatie Deltalinqs waarschuwt in het artikel dat de concurrentiepositie van deze bedrijven en daarmee van de haven als geheel wordt geschaad door de voorgenomen prijsverhoging.

De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven heeft al langer de bijzondere aandacht van onze fractie. Zo heeft de gemeenteraad eind vorig jaar een mede door ons ingediende motie aangenomen, waarin werd gevraagd om een internationaal vergelijkend onderzoek naar de door de gemeente gevraagde leges in het havengebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.