17 februari 2017

CDA blij met actieplan rattenoverlast

De CDA-fractie is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde Actieplan Rattenoverlast, dat er is gekomen als reactie op een eerder initiatiefvoorstel van het CDA over dit onderwerp.

Na een flink aantal meldingen van bewoners over rattenoverlast in de stad, heeft ons raadslid Danielle Knieriem in november 2015 een initiatiefvoorstel ingediend met maatregelen om deze overlast tegen te gaan. In reactie op dit voorstel kondigde wethouder Joost Eerdmans toen een actieplan rattenoverlast aan, dat vandaag is gepresenteerd. De CDA-fractie is erg blij met dit resultaat.

Raadslid Christine Eskes: 'Rattenoverlast is een groot probleem in de stad, dus is het niet meer dan logisch dat de gemeente zijn rol hierin pakt. Wij zijn dan ook blij met het actieplan dat nu voorligt, waarmee Rotterdamse wijken weer een stukje schoner en leefbaarder zullen worden.' Een punt waarvoor de CDA-fractie aandacht zal blijven vragen, is de aanpak van rattenoverlast in scholen en andere maatschappelijke organisaties en instellingen. Nu moeten zij, in tegenstelling tot particulieren, betalen voor overlastbestrijding door de gemeente. 'Wij willen kijken of we de wethouder kunnen helpen om deze organisaties te helpen, die nu meestal niet de bron van de overlast zijn, maar er wel de rekening van krijgen', aldus Eskes.

In het gemeentelijk actieplan zijn een flink aantal concrete voorstellen uit ons initiatiefvoorstel overgenomen en uitgewerkt die de overlast door ratten moeten verminderen of - liever nog - moeten voorkomen. Zo is er op een aantal plekken in de stad een voederverbod ingesteld, maar de handhaving hiervan laat nog te wensen over. Daarom wil het college de pakkans aanzienlijk vergroten door de handhaving meer te sturen op basis van informatie over vaste plaatsen en tijdstippen waarop voedsel wordt gedumpt. Daarnaast wordt het snel opruimen van voedselresten en ander afval een prioriteit voor de wijkreinigingsteams.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.