08 juni 2017

Gemeente moet meer doen voor gezinnen

In februari 2017 heeft het CDA Rotterdam een gezinsonderzoek gelanceerd, waarbij ten doel is gesteld de gezinsvriendelijkheid van Rotterdam in kaart te brengen. In totaal hebben 461 mensen op het onderzoek gereageerd. Uit de verkregen cijfers blijkt dat 67% van de respondenten weleens heeft overwogen om de stad te verlaten, zodat hun kinderen beter kunnen opgroeien. Terugkerende thema's hierbij zijn betaalbare en prettige woningen voor gezinnen, het aanpakken van onveiligheid en hufterig gedrag, gezonde lucht, fijne speelplekken en goede scholen en kinderopvang. In een initiatiefvoorstel zal raadslid Danielle Knieriem concrete voorstellen doen om hier wat aan te doen.

Zo vestigen we onder andere de aandacht op speelplekveiligheid. Eén op de vier reacties van ouders ging over speelplekken. Deze zijn volgens hen vaak slecht, vies en onveilig. Ook willen we werk maken van huurwoningen in de vrije sector (tot maximaal €1000) voor jonge, startende gezinnen. Op deze manier hopen we gezinnen te verleiden om in de stad te blijven wonen en op termijn een huis te kopen. Een andere belangrijke maatregel is het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer voor gezinnen. Voor hen is het momenteel namelijk verre van aantrekkelijk om met metro of tram te reizen.

Begin volgend jaar zullen we een vervolgonderzoek houden onder gezinnen om te zien of de gezinsvriendelijkheid van de stad al verbeterd is. We leggen de lat daarmee bewust hoog; de stad zit in de lift en het is nu dus zaak door te pakken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.