26 juni 2017

Duidelijkheid over Huis van de Wijk “de Hoekstee”

In de afgelopen periode zijn er met succes 47 Huizen van de Wijk gerealiseerd. De Huizen van de Wijk zijn belangrijke plekken voor buurtbewoners om samen te komen en zorg en welzijn werken er samen. Zoals ook te lezen valt in de collegebrief is LCC wijkcentrum de Hoekstee in Hoek van Holland nog niet getransformeerd tot een Huis van de Wijk. Naar aanleiding van een signaal van onze CDA'er in de gebiedscommissie van Hoek van Holland Jacco van Dam heeft CDA-raadslid Christine Eskes vragen gesteld aan het college over de toekomst van wijkcentrum de Hoekstee.

Wat de CDA-fractie betreft is het belangrijk dat er spoedig duidelijkheid komt voor de Hoekstee. De Hoekstee is één van de weinige centra in dit dorp en Hoek van Holland verdient een volwaardig Huis van de Wijk. Uit gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt dat er al decennia plannen worden gemaakt voor verbouw of nieuwbouw van het wijkcentrum maar een definitief besluit om de Hoekstee om te vormen tot een Huis van de Wijk blijft uit. 

Momenteel maken verschillende verenigingen zoals koren en muziekverenigingen gebruik van de Hoekstee. Daarnaast zit er al een gedeelte van welzijn in het wijkcentrum. Eerder zijn er al plannen gemaakt om met de komst van het Huis van de Wijk de Vraagwijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welzijn er in te vestigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.