04 juni 2015

CDA bezorgd over financiering inpassing Blankenburgtunnel bij Rozenburg

Het CDA Rotterdam heeft vragen gesteld aan het college over de financiering van de inpassing van de Blankenburgtunnel bij Rozenburg. Van de 25 miljoen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor investeringen ter compensatie van veranderingen in natuur en leefomgeving rondom de Blankenburgtunnel schijnt slechts 3 miljoen toe te komen aan de Zuidoever bij Rozenburg.

Raadslid Turan Yazir: “De CDA-fractie is van mening dat dat er sprake moet zijn van een evenwichtige verdeling van het Rijksbudget tussen de Noord- en Zuidoever zodat de Blankenburgverbinding ook in Rozenburg goed kan worden ingepast met het oog op leefbaarheid.”

Het CDA vraagt het college naar hun inzet bij de verdeling van het Rijksbudget tussen de Noord- en de Zuidoever. Daarnaast heeft de CDA-fractie gevraagd of de inrichtingswensen van de gebiedscommissie Rozenburg die niet uit Rijksbudget worden gefinancierd op ander wijze is geregeld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.