20 december 2018

De vlucht vooruit

René Segers-Hoogendoorn - foto: CDA

Ons raadslid René Segers-Hoogendoorn heeft vanmorgen de initiatiefnotitie 'De vlucht vooruit' ingediend in de gemeenteraad. Daarmee gaat de Rotterdamse CDA-fractie de discussie aan over de groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (kortweg RTHA). 

We gaan deze discussie graag aan met de volgende vijf punten: 

  1. Een eigen functie - Bekijk de rol van RTHA op zichzelf en zoals het bedoeld is. Dus niet als overloopplek voor Schiphol en zoveel mogelijk als klein-zakelijk vliegveld. Als dit betekent dat er minder vluchten nodig zijn, moet de geluidsruimte in die richting worden aangepast. 
  2. Breder perspectief - We moeten bij de minister aandringen op een snellere herziening van het luchtruim. Tot die tijd verandert er niets aan de situatie op RTHA, dus geen uitplaatsing van helikopters en geen uitbreiding van de geluidsruimte. 
  3. Geen eenrichtingsverkeer - In toekomstige MKBA's voor een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA moeten ook krimpscenario's worden berekend. 
  4. De goede volgorde - De behoefte van betrokkenen en de normen die we daarop baseren zijn leidend; pas daarna kan er worden gesproken over de geluidsruimte die daarbij nodig en gewenst is. 
  5. Zoek nieuw draagvlak - De gemeente stelt regels, adviseert en kan bemiddelen; maar het is aan RTHA en omwonenden om goed met en naast elkaar te leven. Laat hen gezamenlijk de basis leggen voor hoe RTHA er in de toekomst uit zou moeten zien. De gemeente moet hier wel een activerende rol in spelen. 

Lees hier de volledige initiatiefnotitie 'De vlucht vooruit' 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.