14 januari 2017

Doneer en steun het CDA

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bijdrage aan het CDA overmaken door een bedrag te storten op het bankrekeningnummer NL79 RABO 0151 8729 88 ten name van CDA-Verenigingsbureau Rotterdam,onder vermelding van 'Donatie campagne CDA'. 

Er kan ook een app met het bedrag naar 06-1092 7270 (penningmeester Niels Tuijn) worden gestuurd en er wordt een betaalverzoek via “Tikkie” teruggestuurd.

CDA en ANBI
ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar. De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

Periodieke schenking
Bij een periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar. Wilt u direct op deze manier schenken aan het CDA? Klik hier voor Overeenkomst Periodieke gift

Giften vanaf € 4.500
Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de penningmeester van CDA Rotterdam.

Niels Tuijn
penningmeester@cdarotterdam.nl
06-10927270

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.