08 september 2017

Geen proef flexibele sluitingstijden horeca zonder draagvlak

Wanneer er dan toch een proef met flexibele sluitingstijden moet worden gehouden in Rotterdam, kan dit alleen plaatsvinden wanneer er draagvlak bestaat onder bewoners en horeca-ondernemers. Dit is voor ons volstrekt logisch, maar een meerderheid van de Rotterdamse raad lijkt daar toch anders over te denken. Dat bleek gisteren uit een debat over dit onderwerp in de gemeenteraad. 

Waar het voor de meeste fracties een uitgemaakte zaak is dat er een dergelijke proef zal worden gehouden, is het dat voor de CDA-fractie allerminst. Raadslid Christine Eskes hecht eraan dat er voldoende draagvlak bestaat onder ondernemers en bewoners. Ondernemers moeten de proef immers uitvoeren en de omwonenden mogen hier niet meer overlast van ondervinden. Hierin kreeg zij bijval van burgemeester Aboutaleb, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een mogelijke proef.

Daarnaast heeft Christine Eskes de burgemeester gevraagd om voorafgaand aan een eventuele proef met flexibele sluitingstijden ook in overleg te treden met de politie en andere hulpdiensten. Gegevens van soortgelijke proeven in andere steden hebben namelijk geleerd dat de inzet van met name politie en ambulancezorg hierdoor te maken krijgt met een verhoogde inzet en een langere piekbelasting. De burgemeester zal de komende maanden met de verschillende betrokkenen in gesprek gaan en koppelt de uitkomsten hiervan voor het einde van dit jaar terug aan de raad. Wordt vervolgd dus!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.