10 oktober 2016

In memoriam: Lilian van der Horst

Op 30 september 2016 is de Overschiese actievoerster en oud-CDA-volksvertegenwoordigster Lilian van der Horst overleden. Tot 2006 was Lilian namens het CDA lid van de deelraad van de deelgemeente Overschie. Zij was dat van 2010-2014 wederom, toen namens D66. Lilian van der Horst was voorzitter van de Vereniging tegen Milieubederf. Zij zette zich onvermoeibaar in voor de leefomgeving van Overschie. Daaraan had ze haar handen vol, want Overschie heeft Rotterdam The Hague Airport en drie rijkswegen op zijn grondgebied.

Zij streed daarnaast onder meer tegen diverse sloopplannen en voor het behoud van het onder druk staande agrarisch gebied.Wij hebben veel met Lilian gewerkt, en op genoemde dossiers konden we de degens flink kruisen. Er was echter altijd wederzijds respect want Lilian was goed op de hoogte en de omgangsvormen bleven prettig. . We zijn altijd 'on speaking terms' gebleven. Wanneer je elkaar op straat tegenkwam, in Overschie niet zo uitzonderlijk, was er altijd een update te geven op een van de vele dossiers waar Lilian actief in was. Naast de Vereniging tegen Milieubederf waren dat bijvoorbeeld haar inzet voor de Stichting Gezond Overschie (tegen de luchtvervuiling met name van de A13), haar strijd tegen de bochtafsnijding van de Rotterdamse Schie, haar wens om een verantwoorde invulling te creƫren van de nieuwbouw in Park 16Hoven en de nieuwbouw bij het Kleinpolderplein. In een aantal gevallen heeft Lilian echt succes geboekt. Zo is het agrarisch karakter van de polder Schieveen vooralsnog behouden, met bijzondere aandacht voor weidevogels.

Wij zijn dankbaar dat Lilian haar acties heeft willen voeren en dat we altijd met elkaar in gesprek zijn gebleven. Wij wensen haar geliefden sterkte en staan stil bij het verlies van een markante Overschiese.

Kees van der Meer en Wubbo Tempel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.