24 november 2017

Maak einde aan onnodig rondpompen OZB bij scholen

Bureaucratie is een veelkoppig monster. Nadat we onlangs aandacht hebben gevraagd voor de regelgekte in de zorg, heeft raadslid Christine Eskes vragen gesteld over een ander papieren circus. Ditmaal gaat het om een uiterst omslachtig rondpompen van geld tussen verschillende gemeentelijke onderdelen.

Het is nu zo dat schoolbesturen jaarlijks een OZB-aanslag krijgen opgelegd voor elke school die zij gebruiken. Deze aanslag moeten ze dan zelf betalen, om het weer te kunnen declareren bij het cluster Stadsontwikkeling, de feitelijke eigenaar van de schoolgebouwen. Stadsontwikkeling brengt het totaalbedrag vervolgens weer via de huur in rekening bij de dienst Jeugd & Onderwijs, dat middels de collectieve huurovereenkomst optreedt als huurder van alle schoolgebouwen. 

In plaats van één rechtstreekse transactie wordt het bedrag heen en weer gepompt tussen scholen en gemeentelijke diensten. Alsof dat nog niet erg genoeg is, moeten schoolbesturen soms tot wel een jaar wachten op terugbetaling van de betaalde aanslag. Een aanslag die zij als gebruiker of de afdeling Jeugd & Onderwijs als huurder bovendien niet inhoudelijk kunnen beoordelen, omdat de waarde van hun schoolgebouwen enkel bekend is bij Stadsontwikkeling. Dit is een reëel probleem, aangezien schoolbesturen nu soms aanslagen ontvangen voor gebouwen die ze niet eens in gebruik hebben. Al met al reden genoeg voor het stellen van schriftelijke vragen aan het college.

De adviescommissie Financiën en Materiële Zaken, waarin de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeentelijke afdeling Jeugd & Onderwijs en het cluster Stadsontwikkeling zijn vertegenwoordigd, heeft een suggestie gedaan om deze administratieve molen stil te leggen. Vanaf volgend jaar zouden de OZB-aanslagen van schoolpanden die onderdeel uitmaken van de collectieve huurovereenkomst Onderwijs in één keer naar Stadsontwikkeling moeten worden gestuurd. Deze kan de gegevens dan weer controleren en de aanslag in één keer voldoen. Individuele scholen worden hier dan niet meer mee lastigvallen. Wat het CDA betreft wordt dit advies zo snel mogelijk werkelijkheid en we roepen het college dan ook op dit advies over te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.