28 februari 2018

Masterplan Ouderen overhandigd

Komende jaren groeit het aantal 65-plussers in Rotterdam van 95.037 tot 109.000 in 2025. De stad staat dan ook voor een enorme uitdaging. Het CDA wil dan ook dat een volgend college een Masterplan Ouderen gaat uitvoeren. Daarom overhandigde CDA-lijsttrekker Sven de Langen onze voorstellen voor een Masterplan Ouderen aan ouderenkandidaat Jouke Bosma en zorgbutler Els Sneep. De ZorgButler is een nieuwe woonvoorziening in Ommoord voor zelfstandig wonende ouderen met een lichte tot middelmatige zorgvraag. Een mooi voorbeeld van zorgwoningen zoals wij deze graag meer zien. 

Resultaten
In 2014 presenteerde het CDA Rotterdam het Ouderenpamflet. We zijn er trots op dat onder leiding van CDA-wethouders Hugo de Jonge en Sven de Langen veel punten zijn gerealiseerd. Zo is de eenzaamheid gedaald, het huisbezoek aan 75-plussers ingevoerd, heeft elk gebied een wijkbus en is er één wethouder voor ouderen. 

Ouderenhuisvesting
In het Masterplan Ouderen doet het CDA voorstellen op het gebied van ouderenhuisvesting: de brandveiligheid in ouderencomplexen moet worden verbeterd, meer ouderenwoningen moeten worden uitgerust met een lift en er moeten zorgwoningen komen voor ouderen voor wie thuis wonen eigenlijk nie meer gaat maar een verpleeghuis nog een brug te ver is. 

Vitaal blijven
De Rotterdampolis zou moeten worden uitgebreid met een polis speciaal voor ouderen die langer thuis wonen. Uiteraard zit in dit pakket extra ondersteuning bij op het gebied van dementie, mantelzorg en E-health. Daarnaast willen we een vitaliteitscheck. Veel ouderen zijn benieuwd hoe zij zo lang mogelijk sterk en vitaal kunnen blijven. De check brengt de vitaliteit in kaart en adviseert welke preventieve inzet helpt fit te blijven en vallen te voorkomen. 

Spreekuur
Tot slot pleit het CDA voor het invoeren van een ‘hebbie effe’-spreekuur. Sommige ouderen hebben moeite met het begrijpen van ingewikkelde brieven en websites. Speciaal voor hen komt er het ‘hebbie-effe’ spreekuur om samen in alle rust tot een oplossing te komen.

Lees hier het volledige Masterplan Ouderen 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.