27 september 2016

Meer aandacht voor 'hoogbouwcriminaliteit'

In mei vorig jaar hebben we al eens aandacht gevraagd voor criminaliteit in woontorens, meer in het bijzonder voor wietkwekerijen. Van makelaars kwamen toen signalen dat criminelen met vervalste gegevens probeerden appartementen te huren, om hier hun activiteiten te ontplooien. Deze tendens lijkt het afgelopen jaar niet minder te zijn geworden.

Onlangs verscheen namelijk een artikel in het Rotterdams Dagblad over een grote vondst van geld en automatische vuurwapens in een appartement in het Scheepvaartkwartier. Wederom blijkt de relatieve anonimiteit van woontorens erg in de smaak te vallen bij criminelen, met name voor zware criminaliteit, zoals grootschalige drugshandel en het opslaan van wapens en geld. Ironisch genoeg werd in dezelfde krant op dezelfde dag beschreven dat Rotterdam in 2030 zal bestaan uit nog meer hoogbouw in de binnenstad. Wij maken ons hard voor deze ambitie: een leefbare stad met een prettig woonklimaat. Wat ons betreft brengt criminaliteit in woontorens deze ambitie echter ernstig in gevaar.  

Vorig jaar heeft het college aangegeven dat de gebiedsgerichte interventieteams bovenop dit probleem zitten en het Openbaar Ministerie belast is met opsporing van georganiseerde misdaad. Deze inzet van politie en justitie werpt duidelijk z'n vruchten af. Desalniettemin lijkt het probleem niet af te nemen en halen voorbeelden van dit soort criminaliteit nog maar al te vaak het nieuws. Dit heeft een enorme impact op het veiligheidsgevoel, de woonbeleving en de sociale cohesie in een woontoren. Voor ons reden genoeg om dit thema wederom te agenderen. In reactie hierop heeft de burgemeester aangegeven dat deze vorm van criminaliteit de bijzondere aandacht van de politie heeft en dat hij hier op korte termijn bij de raad op terug zal komen. 

Naar aanleiding van het debat heeft RTV Rijnmond een korte reportage gemaakt, met daarin ook de persoonlijke ervaring van ons raadslid Danielle Knieriem met criminaliteit in woontorens. Deze reportage vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.