18 oktober 2016

Oplossing voor parkeerproblematiek Plaswijckpark hoognodig

Al jaren bestaat er onvrede over de parkeerdruk in de straten en wijken rondom Plaswijckpark. De CDA-fractie heeft hier, samen met Leefbaar Rotterdam, dan ook schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Eén van de vele mooie attracties die Rotterdam rijk is, is Plaswijckpark in Hillegersberg-Schiebroek. De afgelopen jaren is het bezoekersaantal van dit park aanzienlijk gestegen tot 440.000 bezoekers in 2015. In dit jaar en komende jaren wordt bovendien een groei van het bezoekersaantal verwacht. Deze groei heeft ook een schaduwzijde voor de omgeving; de parkeerdruk in de omliggende wijk groeit evenredig mee.

Omwonenden hebben hier de noodklok over geluid en er wordt al enige tijd gezocht naar oplossingen. Op 4 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar de Klankbordgroep Parkeren Plaswijckpark (waarin omwonenden en Plaswijckpark zelf zijn vertegenwoordigd) door de gemeente is geïnformeerd over de onderzochte oplossingsrichtingen.

Van omwonenden horen we dat er op korte termijn mogelijke oplossingen zijn, maar dat de structurele problematiek - zeker gezien het stijgende bezoekersaantal - in onvoldoende mate wordt aangepakt. Net als de bewoners zouden wij graag een oplossing zien waarmee Plaswijckpark en de buurt ook op lange termijn vooruit kunnen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.