30 juni 2016

Resultaten ledenpeiling "Wonen in Rotterdam"

Begin juni stuurde het CDA een ledenpeiling uit met betrekking tot Wonen in Rotterdam. In vijf vragen vroegen wij onze leden naar hun mening over de samenstelling van de Rotterdamse woningmarkt. Daarnaast konden leden in de peiling zelf suggesties aandragen hoe de woningmarkt in Rotterdam te verbeteren.

Uit de verschillende reacties kwam duidelijk naar voren dat het behouden van gezinnen voor de stad een hoge prioriteit moet hebben voor het Rotterdamse college. "Concentreer nieuwbouw op gezinnen in de huur- en koopsector," reageert een respondent. De meeste mensen delen deze mening, 47,5% van de respondenten het zeer eens met de stelling dat het behouden van gezinnen de hoogste prioriteit moet hebben voor het college. Wel zijn er een aantal leden kritisch. "Het CDA heeft te veel de neiging om zich te richten op midden en hogere inkomens, terwijl er ondanks deze percentages ook een gebrek is betaalbare woningen voor de Rotterdammers met een laag inkomen," zegt een respondent. "Het moet voor gezinnen betaalbaar zijn om in Rotterdam te wonen. De gemeentelijke belastingen mogen niet veel hoger zijn dan in omliggende gemeente," is een andere reactie.

Sloop
Een onderwerp op het gebied van wonen waar veel om te doen is, is sloop. Met het voornemen om 20.000 sociale huurwoningen te slopen heeft het Rotterdamse college een ware tegenbeweging ontketend. De groep protesteert tegen de sloop van goedkope woningen en nam het initiatief tot een referendum over dit idee. Het CDA vindt het onvermijdelijk om huizen te slopen om plaats te maken voor eengezinswoningen. Een aanzienlijk deel van de respondenten (11%) is het hier zeer mee oneens en geeft haar mening: "Slopen van 20.000 sociale huurwoningen is een onnodige luxe die Rotterdam niet nodig heeft." Of: "Woningcorporaties doen veel te weinig aan restauratie en nieuwbouw." Maar er zijn ook positieve geluiden: "Ik ben niet tegen sloop sociale huurwoningen, zolang je bewoners maar niet wegjaagt, we zijn ook verantwoordelijk voor de mensen in sociale koop- of huurwoningen." En dit lijkt toch de gangbare mening, de meeste respondenten (50,6%) vinden dat het onvermijdelijk is om sociale huur te slopen ten behoeve van gezinswoningen en zijn het eens met de stelling "Om eengezinswoningen in een bepaalde wijk te kunnen bouwen is het onvermijdelijk in die wijk sociale huur te slopen."

Randgemeenten
Tenslotte werd er in de ledenpeiling ook gevraagd naar uw mening over de verdeling van sociale woningen in de regio. Het CDA ziet hier een plicht voor het college om afspraken te maken met randgemeenten als Barendrecht en Lansingerland om samen tot een evenwichtigere verdeling te komen van het sociale woningaanbod. Ook hier zijn de meeste respondenten het mee eens. 38% geeft aan dat randgemeenten ook een plicht hebben om sociale woningen bij te bouwen. Eén respondent heeft er een hard hoofd in: "Je kunt randgemeenten niet verplichten om woningen bij te bouwen. De focus moet liggen op Rotterdam."

In totaal is de peiling 89 keer ingevuld. 30 mensen respondenten hebben daarnaast nog een opmerking meegegeven aan de fractie met betrekking tot dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen resultaten van de peiling hier bekijken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.