24 januari 2013

Rotterdam herdenkt Watersnoodramp 1953

Op 1 februari 2013 is het namelijk 60 jaar geleden dat grote delen van Nederland werden getroffen door de Watersnoodramp. Ook Rotterdam is getroffen door de Watersnoodramp. Grote delen van Rotterdam-Zuid kwamen onder water te staan. Ahoy heeft gediend als regionale noodopvang voor de slachtoffers. Rotterdam heeft zich altijd bewust getoond van dit verleden. Midden in Pendrecht ligt het Plein 1953. De omliggende straatnamen zijn vernoemd naar plaatsen die door de Watersnoodramp getroffen werden. Toch zijn lang niet alle Rotterdammers bekend met deze belangrijke water-geschiedenis.

Na vragen van CDA-raadsleden Wubbo Tempel en Muzaffer Cetin aan het College blijken er diverse initiatieven genomen. Waterschap Hollandse Delta heeft een aparte internetpagina over 1953 geopend. Hier zijn bijvoorbeeld lespakketten voor basisscholen te downloaden. Ook op de website van het Rotterdam Climate Initiative zal aandacht worden besteed aan de watersnood van 1953. Foto’s van de watersnood van 1953 in Rotterdam zullen in februari 2013 worden opgenomen in de digitale expositie van Rotterdam Climate Proof in het Drijvend Paviljoen.

CDA-raadslid Muzaffer Cetin: “We mogen de Watersnoodramp nooit vergeten. Voor Rotterdam is waterveiligheid van groot belang. Het is goed er verschillende initiatieven genomen zijn om de Watersnoodramp te gedenken. Ik hoop dat ook veel scholen aandacht zullen besteden aan de Watersnoodramp.”

Tentoonstelling Historisch Hoogvliet: Stijgend water, dreigend water
Herdenkingstentoonstelling van de watersnoodramp van 1953 die dit jaar 60 jaar geleden ons land teisterde

Zaterdag 26 januari 2013 openen burgemeester Ahmed Aboutaleb en dijkgraaf Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta om 14.30 uur de herdenkingstentoonstelling van de watersnoodramp van 1953 “Stijgend Water, Dreigend Water” van het Historische Genootschap Hoogvliet. De tentoonstelling wordt gehouden in het documentatiecentrum aan de Gebbeweg 12 op de Zalmplaat. De herdenkingstentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met waterschap Hollandse Delta en de Humanitas Herinneringsmusea. Na de opening op 26 januari is de tentoonstelling ook geopend, van 14.00 - 17.00 uur, op zaterdagmiddag 2, 9, 16 en 23 februari en op 16 en 30 maart.

Meer informatie op www.historischhoogvliet.nl.

Ga hier naar de speciale website van RTV Rijnmond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.