13 september 2018

Scherp blijven op verkeersveiligheid rondom scholen

Christine Eskes - foto: CDA

Uit een vorige week gepubliceerd onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er de afgelopen drie jaar ruim 10.000 ongelukken hebben plaatsgevonden rondom scholen.

Met name rondom basisscholen laat de verkeersveiligheid vaak te wensen over. En hoewel we in onze stad al het nodige hebben gedaan, zien we in de cijfers dat er nog genoeg werk is te verrichten. Al was het maar door het trieste feit dat de omgeving van basisschool Cosmicus in Rotterdam-Charlois met 31 ongelukken in de afgelopen drie jaar landelijk koploper is op dit vlak.

Met deze cijfers in de hand heeft raadslid Christine Eskes samen met de VVD en PvdA in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor dit onderwerp. We willen in algemene zin met het college van B en W bekijken of de huidige maatregelen voldoen en of meer maatregelen nodig zijn. Naar verwachting zullen we hier begin oktober verder over spreken in een commissievergadering.

Actieplan
De afgelopen jaren hebben we al regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom scholen, zowel in specifieke gevallen als in het algemeen. Dat heeft een aantal goede maatregelen opgeleverd. Zo is er door het vorige college van B en W een Actieplan Verkeersveilige Scholen ingesteld, waarmee basisscholen in staat worden gesteld om gerichte maatregelen te nemen en te vragen om de verkeersveiligheid rondom hun school te verbeteren. De basis ligt er dus, maar we kunnen niet genoeg doen om kinderen veilig naar school te laten gaan.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.