02 maart 2022

Stop de groei van het vliegveld (deel 2)

 

Afspraak

In de jaren negentig hebben de gemeente Rotterdam en Schiphol (als eigenaar van Zestienhoven) afspraken gemaakt over het profiel van het vliegveld. Ook toen werd al gesproken over de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen economische en milieubelangen. De uitkomst hiervoor werd gevonden in de afspraak om Zestienhoven in te zetten als zakenluchthaven, met vooral zakelijke bestemmingen en een enkele vakantievlucht.

Wie nu een kijkje neemt op het vertrekbord of op de website van het vliegveld, ziet meteen dat die verhouding nu omgekeerd is. Dat bestemmingen als Londen en Wenen naast zakenreizigers ook citytrippers of andere vakantiegangers aantrekken, is niet gek. Hoeveel zakenreizigers vliegen er echter naar de Algarve of enkele Griekse eilanden? Ondertussen bestaat bijna 75% procent uit vakantievluchten.

Daarnaast groeit het aantal klachten over geluidshinder, omdat Rotterdams vliegverkeer lager moet vliegen om Schipholverkeer niet in de weg te zitten. Die lage vluchten hebben extra impact op het milieu en de luchtkwaliteit.

Op korte termijn is het van belang dat we terugkeren naar de balans die in de jaren negentig is afgesproken. Dit betekent dat we Zestienhoven gebruiken als zakenluchthaven voor de Zuidelijke Randstad en zeker niet als overloopplek voor Schiphol. We moeten dus kritisch kijken naar de bestemmingen en daarvoor alle ruimte opzoeken die nationale en Europese wetgeving ons biedt. Op langere termijn moeten we goed nadenken over de kant die we met het vliegveld op willen. Dat moet nu worden onderzocht.

Basisvoorwaarden

Daarbij zijn er voor ons alvast twee heldere basisvoorwaarden.

  1. Er is geen ruimte voor groei van Zestienhoven, ook niet als vliegtuigen stiller en schoner worden. In plaats daarvan moeten we er in Den Haag voor lobbyen dat Rotterdam knooppunt wordt van snelle treinverbindingen tussen Europese steden;
  2. Bij het bekijken van de maatschappelijke kosten en baten voor toekomstige luchthavenbesluiten moet ook worden gerekend met krimpscenario’s (in plaats van alleen met groeiscenario’s).

Op deze manier houden we Rotterdam bereikbaar en bewoonbaar.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.