15 december 2017

Tijd voor een stevige aanval op de drugsmaffia

Afgelopen week heeft fractievoorzitter Christine Eskes een initiatiefnotitie ingediend over ondermijnende criminaliteit. In de notitie 'Onzichtbaar, maar niet ongrijpbaar' doet zij een aantal concrete voorstellen om de drugsmaffia die verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van deze criminaliteit te bestrijden. Hieronder vindt u alvast de inleiding, de gehele notitie kunt u hier lezen.

De criminaliteit is de afgelopen jaren gestaag verminderd in onze stad. Dankzij de enorme inzet van politie, OM en gemeente en een goede onderlinge samenwerking zijn tal van Rotterdamse wijken die vroeger als no-go zones werden beschouwd opgebloeid tot dynamische, aantrekkelijke wijken. Toch woedt er onder het oppervlak een veenbrand.

Er is namelijk een categorie misdrijven die zich grotendeels buiten ons zicht bevindt, maar tegelijkertijd welig onder onze neuzen tiert. Criminaliteit waarbij de onderwereld naar boven komt en zich midden in de samenleving begeeft. Dit soort criminaliteit noemen we ondermijnende criminaliteit. Het Openbaar Ministerie legt het begrip ondermijning uit als criminele samenwerkingsverbanden die het vertrouwen in de maatschappij aantasten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld drugshandel, mensenhandel en witwassen. Hoewel het karakter van dit soort criminaliteit vaak minder explosief is, is het gevaar ervan voor onze samenleving juist des te groter.

De grote motor achter deze criminaliteit is drugshandel. Zo maakt drugs de levens van vele Rotterdammers stuk; of men nu zelf gebruikt, een naaste als gebruiker heeft of gewoonweg buurtbewoners die hun omgeving zien verloederen door drugshandel. Daarnaast hebben we ook te kampen met nietsontziende mensenhandelaren. Hier worden de dromen en verwachtingen van mensen die zich in een moeilijke positie bevinden misbruikt om hen vervolgens genadeloos uit te buiten.

Het is niet voor niets dat het Openbaar Ministerie spreekt van criminaliteit die het vertrouwen in de maatschappij aantast. Het kan zich overal voordoen; van de buurman met een hennepplantage op zolder tot de belwinkel om de hoek of van de woontoren in de wijk tot het naburige bedrijf op het bedrijventerrein. De anonimiteit van de grote stad wordt als wapen gebruikt tegen diezelfde stad. Ondermijning kan dan ook met recht worden gezien als een sluipmoordenaar voor onze samenleving.

Wij zijn ervan overtuigd dat we ondermijning kunnen bestrijden, zeker in Rotterdam. De wapenspreuk van deze stad is niet voor niets 'Sterker door Strijd'. De drugsmaffia heeft al veel te veel schade veroorzaakt. Het is tijd voor een tegenoffensief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.