27 februari 2016

Vacatures bestuur CDA Rotterdam

We hebben je nodig!

Vacatures bestuur CDA Rotterdam

Een aantal bestuurleden is recent afgezwaaid. Daarom is er plek voor een aantal leden om actief mee te werken aan het opbouwen van CDA Rotterdam. Er is werk aan de winkel: We need you!

Algemeen

Het CDA is een brede volkspartij die dichtbij de mensen staat met sterke lokale wortels en een rijke verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden. Het CDA is een partij van waarden en streeft naar een maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Vanuit deze missie wil het CDA een bijdrage leveren aan het openbaar bestuur op elk niveau in een democratisch georganiseerde samenleving. Aangezien onze samenleving sterk verandert, moet de partij zich ook voortdurend inhoudelijk en organisatorisch aanpassen en vernieuwen.

Beschrijving werk bestuur
Tot de taken van het bestuur behoren het beheer van de financiën, het organiseren van verkiezingscampagnes, het werven van politieke vertegenwoordigers en vrijwilligers, het werven, informeren en binden van leden en het onderhouden van contact met eigen politieke vertegenwoordigers, maar ook met personen en organisaties van buiten de partij.

Elke maand is er, meestal op dinsdag- of woensdagavond, een vergadering van het bestuur.

Competenties/kennis/ervaring

Voor elke kandidaat geldt dat zij/hij:

een betrokken en authentiek christendemocraat is met (liefst) brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;

in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de afdeling;

een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne heeft voor ontwikkelingen in de vereniging en de samenleving en in staat zijn die te vertalen in een visie op het functioneren van de partij;

een breed netwerk heeft in de stad;

een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart;

beschikt over voldoende tijd en die op een flexibele wijze kan inzetten (circa 10-15 uur per maand, we vragen je te commiteren voor 4 jaar).

Samenstelling bestuur

Het bestuur dient zo mogelijk een weerspiegeling te zijn van verschillende kwaliteiten, ervaringen en achtergronden binnen ons ledenbestand.

Gelet op de huidige samenstelling zou het mooi zijn als vrouwen, senioren en kandidaten met een niet-westerse achtergrond zich melden.

We zoeken vooral naar doeners, die een leidende rol gaan spelen in het actief maken van onze leden, die een fijne neus hebben voor talent en de ontwikkeling daarvan. Mensen die kunnen verbinden en die de inhoud niet schuwen.

We noemen in deze oproep met opzet niet welke portefeuilles beschikbaar komen, we nodigen je uit om kenbaar te maken welke rol jij in het bestuur zou willen pakken.

Solliciteren!
Heb je interesse om politiek actief te worden? Solliciteer dan. Wanneer u vooraf behoefte heeft aan meer informatie over deze portefeuille, dan kunt u terecht Taco de Jongste, bestuurslid HRM, HRM@cdarotterdam.nl

Je aanmelding, met motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag uiterlijk op zaterdag 12 maart 2016, 12:00 uur op HRM@cdarotterdam.nl. Naast de beoordeling van je schriftelijke aanmelding / motivatiebrief bestaat de mogelijkheid dat we een gesprek met je willen voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.