15 juli 2021

VJN Koers van de stad

Het CDA Rotterdam is er altijd al geweest voor de verenigingen. Bij de voorjaarsnota mogen alle fracties een deel van het budget uit de middelen ‘koers van de stad’, voor een zelf gekozen doel aanwenden. Daarom heeft het CDA Rotterdam gekozen dit geld aan te wenden voor de volgende twee doelen.

Vorig jaar (2020) is er een steunfonds voor vitale verenigingen gelanceerd om verenigingen te behoeden voor faillissement ten tijde van de pandemie. Omdat het ook dit jaar nog lastig is voor veel verenigingen om te blijven bestaan wil het CDA €22.727,27 bijdragen aan het steunfonds ‘vitale verenigingen’ om steun te geven daar, waar de inkomsten bij verenigingen nog steeds onder druk staan.

Daarnaast heeft de gebiedscommissie ‘Hoek van Holland’, naar aanleiding van een vraag van de wethouder, een plan gepresenteerd om het strand ‘Rechtestraat’ in te richten als Hoeks sportstrand. Het CDA draagt graag bij aan de realisatie van dit sportstrand en zal daarom €22.727,27 uit de middelen ‘koers van de stad’ aanwenden tot dit doel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.