25 augustus 2016

Woonvisie: voor een aantrekkelijke woonstad met sterke schouders

Vandaag wordt in de gemeenteraad het inhoudelijke debat over de Woonvisie afgerond. Definitieve besluitvorming over de Woonvisie zal plaatsvinden na het referendum dat hierover op 30 november wordt gehouden. Hier vindt u de bijdrage zoals deze door raadslid Danielle Knieriem in het debat is uitgesproken.

Laat ik op deze zonnige dag beginnen met een zonnige vaststelling: Rotterdam zit in de lift. De stad is in ontwikkeling en er wordt veel geïnvesteerd, met Rotterdam-Zuid als hoogtepunt. Het zou echter zonde zijn als de positieve energie en investeringen weglekken doordat we niet kunnen voorzien in voldoende prettige en kwalitatief goede woonmilieus. Bovendien zou dit een gemiste kans betekenen; we kunnen hiermee ook een ommekeer bewerkstelligen in wijken die anders dreigen af te glijden.

Gelukkig zien we nu al projecten die in dit soort woonmilieus voorzien. Projecten als Bruisend Bajonet in het Oude Westen of de wijk rondom de Goudse Rijweg in Crooswijk. We zijn dan ook erg blij met de Woonvisie die nu voorligt en waarmee deze lijn in de hele stad wordt doorgetrokken. Vorig jaar hebben we onze ideeën voor de stad neergelegd in een initiatiefvoorstel Wonen. Een aantal zaken hieruit herkennen we absoluut terug in de Woonvisie.

Begrenzen

Wie door sommige Rotterdamse wijken fietst, ziet dat het niet overal goed gaat; het woningaanbod is te eenzijdig en de woningen zijn duidelijk van te lage kwaliteit. Wij zijn dan ook blij met de totaalaanpak zoals wordt uitgedragen in de Woonvisie; door de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren, door ondermaatse woningen te slopen en door nieuwe woningen te bouwen.

Behouden

Het CDA vindt het van groot belang om gezinnen voor de stad te behouden. In het verleden was het te vaak vanzelfsprekend dat gezinnen naar randgemeenten vertrokken op het moment dat ze een huis met een tuin wilde. Om daar een eind aan te maken moeten er dus meer eengezinswoningen worden gebouwd. We zijn dan ook blij dat afgelopen Kadernota onze, samen met Leefbaar en de VVD ingediende, motie is aangenomen, waarin het college is opgeroepen tot het bouwen van meer woningen, ook in de buitenwijken.

Binnenhalen

Om ook sterke schouders van buiten de stad aan te trekken, vinden wij het belangrijk om studenten aan de stad te binden. Te vaak blijven studenten uit de regio nog thuis wonen. Door het creëren van studentenkwartieren hopen we hen naar de stad te trekken en ze hier ook te houden; zij zijn immers de sterke schouders van de toekomst.

Van een stad met wijken in balans, profiteert iedereen, in de eerste plaats de bewoners van die wijken zelf. Daarom steunen wij deze Woonvisie. Wij willen in 2030 graag een stad hebben waarin er meer ruimte is voor gezinnen, een gevarieerd aanbod aan woningen beschikbaar is en waarin woningen energiezuinig en van goede kwaliteit zijn. Wij gaan dus voor een aantrekkelijke woonstad met sterke schouders voor de toekomst! 

De initiatiefnota 'Wijken in Balans' vindt u hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.