18 december 2017

Zorgen over burgerpatrouilles tegen illegale immigratie

Gisteren heeft de extreemrechtse organisatie Voorpost een persbericht verstuurd, waarin zij aangeven patrouilles te hebben uitgevoerd in Hoek van Holland en meteen nieuwe patrouilles aankondigen. Hierbij beweren zij op zoek te gaan naar mensen die illegaal in ons land verblijven en vanuit de Hoek de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen wagen. De CDA-fractie maakt zich hier zorgen om en daarom heeft fractievoorzitter Christine Eskes opheldering gevraagd aan het college.

Het CDA is absoluut voorstander van het handhaven van de wet en steunt de werkzaamheden van onder meer politie, Koninklijke Marechaussee en douane in dezen. Wij maken ons echter grote zorgen op het moment dat burgers individueel of in groepsverband op zoek gaan naar mensen die illegaal in ons land zouden verblijven. Niet alleen brengen zij daarmee zichzelf in gevaar, maar ook de mensen naar wie zij beweren te zoeken en met wie zij eventueel de confrontatie willen aangaan. De wetshandhaving of het leefklimaat van de Hoekenezen is hier in het geheel niet bij gebaat. Dat de genoemde organisatie claimt de politie in te schakelen in dit soort gevallen, doet daar naar onze mening niets aan af. We willen daarom van het college weten of dit soort patrouilles echt hebben plaatsgevonden.

Wij achten het namelijk hoogst onwenselijk dat mensen die daartoe niet getraind of wettelijk uitgerust zijn op zoek gaan naar andere mensen die een - niet van buiten zichtbaar - strafbaar feit zouden begaan. In plaats van het handhaven van de wet, wordt hiermee de openbare orde in gevaar gebracht. Daarom vragen we het college om dit soort initiatieven te ontmoedigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.